HIV stigma zabíjí a zastaralé zákony ničí životy mnoha lidí

Docentka sociologie na Indianské Univerzitě v Indianapolis Carrie Foote žije s HIV od roku 1988. Je jednou ze zakládajících členů kampaně U=U. Jejím novým poselstvím je , že ‚Stigma nás zabíjí‘. ‚Stigma HIV vyvolává u veřejnosti paniku a U=U je okamžitá a účinná reakce pro odbourání stigmatu‘.

U=U znamená změnu hry

Podle doktorky je U=U neuvěřitelně významný objev a je škoda, že tento úžasný vědecký objev není dostatečně zpropagován. Miliony lidí žijících s HIV si stále neuvědomují důsledky U=U a jaký význam to má pro jejich život. I když je povzbudivé, že země jako Kanada, města jako Paříž či Londýn a některé veřejné zdravotnické jurisdikce a mezinárodní organizace (včetně UNAIDS, WHO, a Mezinárodní společnost pro AIDS) podporují propagaci U=U, tak dosavadní síla této informace stále nepronikla do veřejnosti tak, jak by bylo potřeba.

Virová nálož se nerovná hodnotě

Podle doktorky Foote je klíčové vyhnout se rovnítku mezi nedetekovatelností a morálními úsudky. V ideálním případě by všichni lidé žijící s HIV byli nedetekovatelní. Strukturální bariéry a sociální nespravedlnost však brání některým pacientům v zahájení léčby nebo v jejím dodržování.

U=U má určité dopady na kriminalizaci HIV a reformu právních norem. U=U by mohlo být v jednotlivých případech využito jako účinná obrana. Podle doktorky Foote je kriminalizace HIV v zásadě neomluvitelná. U=U je jen jeden z nástrojů obhajoby. Bohužel nespravedlivé zákony pokulhávají za vědou po celém světě. Zákony potřebují reformu, a to kvůli všem HIV pozitivním bez ohledu na U=U. Je zde potenciální nebezpečí, že pacienti pohybující se nad detekovatelnou hranicí, by se mohli stát terčem kriminalizace. Tím by se vytvořila nová diskriminace - nedetekovatelní a detekovatelní.

Na významu slov záleží

Slova používaná v souvislosti s nedetekovatelností znamenají, že existuje určité riziko přenosu, pokud dojde k sexu bez kondomu. Výsledky výzkumu však mluví jasně: riziko infekce je nulové. Podle doktorky proto naše slova a vyjadřování musí vystihovat skutečnou realitu, pokud chceme společnost změnit. Namísto používání frází jako ‚značně snižuje‘, ‚téměř nulový‘, nebo ‚je mimořádné nepravděpodobný‘, je důležité definitivně konstatovat, že ti, kteří patří do skupiny nedetekovatelných pacientů, nemohou virus přenášet, a že úspěšná léčba další přenos vylučuje.

Klinické otázky

Doktorka Nneka Nwokolo z Londýnské nemocnice Chelsea a Westminster se zaměřila na některé hádanky, jež se často objevují v klinických podmínkách ohledně U=U

U serodiscordantních párů (kde je jeden partner HIV pozitivní a druhý negativní), výzkum jasně ukazuje, že riziko pochází ze sexuálních dobrodružství mimo primární vztah, ne od HIV pozitivního partnera. Podle lékařkyje toto důležité pacientům a jejich partnerům zdůraznit.

Další klinická otázka se týkala adherence léčby a ‚virové zátěže‘ – kdy virus krátkodobě vyskočí. Pokud byl u jedince virus dlouhodobě potlačen, příležitostně vynechaná dávka nebo i krátkodobé zvýšení virové nálože neneguje U=U, to doktorka Nwokolo zdůraznila. Kolik vynechaných dávek léků ovlivní riziko přenosu HIV však není známo. Vynechaná dávka tedy nehraje žádnou roli. To je také spojeno s přesnou hranicí, při které lze říci, že jedinec je nedetekovatelný. Studie dokázaly, že jako hranice nedetekovatelnosti je považováno 200 – 400 kopií/ml. – podle používaných testů virové nálože. Testy s nižším limitem detekce 1000 kopií/ml se používají v méně rozvinutých částech světa. Lékařka si není jistá, zda se virová nálož pod 1000 kopií /ml dá považovat za hranici rizika přenosu.

Současné směrnice uvádějí, že jedinec musí být nedetekovatelný po dobu šesti měsíců předtím, než může mít bez obav sex bez kondomu. Podle doktorky Nwokolo může být skutečná doba mnohem kratší, protože to není detailně vyzkoumáno.

U=U ve vztahu k dalším pohlavním nemocem

Lékaři Nwokolo a Vernazza uvedli, že přítomnost jiných pohlavně přenosných infekcí neovlivňuje U=U. Různí řečníci zdůraznili, že U=U je specificky spojeno se sexuálním přenosem HIV.

U=U a nesexuální přenos

Nedetekovatelná virová zátěž nezabrání v přenosu jiných pohlavně přenosných infekcí a není stejně účinná při zvažování jiných způsobů přenosu HIV infekce. Stále tedy existuje riziko, i když velmi nízké – přibližně 0,3-0,6% přenosu infekce prostřednictvím jiných cest, jako je například kojení, poranění injekční jehlou a sdílení jehel mezi intravenozními uživateli drog, i když je HIV pozitivní jedinec nedetekovatelný.

PEP

Směrnice a doporučení se v jednotlivých zemích liší v tom, zda by měla být po expozici injekční jehlou u nedetekovatelného pacienta podána postexpoziční profylaxe (PEP). V USA je běžně podávána, zatímco ve Velké Británii tomu tak není. To svědčí o různých způsobech zvládání nízkého rizika u nedetekovatelných pacientů. Výběr pacientů a postoje k potenciální infekci jsou důležitými faktory, protože PEP je příležitostně předepisován ke zmírnění úzkosti, místo toho, aby byl indikován v případě skutečného rizika přenosu infekce. Doktorka Nwokolo s tímto přístupem nesouhlasila a zdůraznila, že je důležité zainteresované strany dovzdělat prostřednictvím kampaně U=U.

Přeložila Alena, redakčně krátil a upravil Jirka
http://www.eatg.org/news/croi-2019-uu-is-a-human-rights-issue/

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.