HIV způsobuje stárnutí buněk DNA o 14 let.

Neléčené HIV způsobuje změny v buňkách DNA podobné těm, které se objeví, zestárne-li člověk o 14 let. Tato skutečnost vysvětluje častý výskyt onemocnění typicky spojených se stářím mezi HIV pozitivními osobami. Na vzorku 96 osob vědci porovnali DNA extrahované z bílých krvinek HIV pozitivních doposud neléčených mužů ve věku 20-56 let.

Výzkumnící porovnali buněčné změny DNA typicky spojené se stářím a změny probíhající v důsledku HIV infekce a za využití metody překryvu se pokusily odhadnout věk HIV pozitivních osob, které se účastnily testu. Odhad stáří činil v průměru o 14 let více, než reálný věk těchto mužů.

Podle Beth Jamieson, PhD, profesorky se specializací na hematologii a onkologii na David Geffen School of Medicine jde toto číslo ruku v ruce s doposud předkládanými odhady, že u HIV pozitivních (i léčených) jedinců, se nemoci spojené typicky se stářím mohou projevit až o dekádu dříve, než zdravých jedinců. Vědci však v současnosti neumí říci, zda antiretrovirová léčba je schopna vývoj těchto změn zvrátit, či naopak.

Zdroj: POZ.com

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.