HIV způsobuje stárnutí buněk DNA o 14 let.

Neléčené HIV způsobuje změny v buňkách DNA podobné těm, které se objeví, zestárne-li člověk o 14 let. Tato skutečnost vysvětluje častý výskyt onemocnění typicky spojených se stářím mezi HIV pozitivními osobami. Na vzorku 96 osob vědci porovnali DNA extrahované z bílých krvinek HIV pozitivních doposud neléčených mužů ve věku 20-56 let.

Výzkumnící porovnali buněčné změny DNA typicky spojené se stářím a změny probíhající v důsledku HIV infekce a za využití metody překryvu se pokusily odhadnout věk HIV pozitivních osob, které se účastnily testu. Odhad stáří činil v průměru o 14 let více, než reálný věk těchto mužů.

Podle Beth Jamieson, PhD, profesorky se specializací na hematologii a onkologii na David Geffen School of Medicine jde toto číslo ruku v ruce s doposud předkládanými odhady, že u HIV pozitivních (i léčených) jedinců, se nemoci spojené typicky se stářím mohou projevit až o dekádu dříve, než zdravých jedinců. Vědci však v současnosti neumí říci, zda antiretrovirová léčba je schopna vývoj těchto změn zvrátit, či naopak.

Zdroj: POZ.com

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.