Hlavní hygienička přišla na konferenci do Domu světla

V pátek 15. března 2019 se v pražském Domě světla konal seminář Stigma & HIV, který organizoval Queer Geography. Akce proběhla ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem a finanční podpory Velvyslanectví USA. Pozvaní odborníci se ve své práci s problematikou HIV pravidelně setkávají a/nebo významně ovlivňují veřejně-zdravotní politiky s ní související. Důležitým faktorem setkání byla účast hlavní hygieničky Mgr. Evy Gottvaldové a lékařů z HIV center. Primárním účelem jednání bylo stimulovat mezioborovou diskusi klíčových aktérů/aktérek nad tématy stigmatizace infekce HIV, osob žijících s HIV a/nebo gayů, bisexuálů a dalších mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

Ambicí workshopu nebylo přijít s žádným přelomovým řešením či nějakou revoluční změnou, ale umožnit vyváženou vícestrannou diskusi za účasti klíčových expertů a expertek. Diskuze proběhla, byla věcná a účast představitelů Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu byla klíčová. Po několika měsících došlo k mezioborové diskuzi a vyjasnění názorů. Na setkání účastníci formulovali dvě doporučení:

  • 1.Bylo by vhodné, aby se odpovědné instituce a osoby podpořily zavedení The People Living with HIV Stigma Indexu v Česku. Přijetí tohoto mezinárodně uznávaného nástroje k měření a stanovování míry stigmatizace vyžaduje alokování dostatečných finančních a dalších prostředků nutných k sestavení a provozu odborného konsorcia. Dostupnost těchto dat umožní sledování změny v úrovni stigmatizace v delším časovém horizontu a posuzování efektivity intervencí, které se na tuto oblast budou zaměřovat.¨
  • 2.Příklad Berlínské čtvrti Schöneberg. Tam můžeme například nalézt lékárny, ve kterých jsou dostupné destigmatizační materiály, jsou zde prezentovány destigmatizační symboly jako duhová vlajka, poskytovány preventivní materiály a informace o prevenci (nejen testování a kondomy, ale lubrikanty a PrEP). Jedná se o příklad dobré a snadno replikovatelné praxe v oblasti destigmatizace a prevence.

Připravil Michal.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.