I v moderní době jsou lidé s HIV ve zvýšeném riziku demence

Podle článku publikovaného v časopise AIDS měli v letech 2015 a 2016 lidé žijící s HIV ve srovnání s HIV negativními lidmi o 60 % větší pravděpodobnost, že jim bude diagnostikována demence. Dr. Jennifer O. Lam s kolegy v Severní Kalifornii prošli záznamy 13 296 osob žijících s HIV. Tyto osoby byly „spárovány“ podle věku, pohlaví a rasy s 155 354 HIV negativními. Všichni účastníci byli starší 50 let a v 9 z 10 případů se jednalo o muže. Průměrný věk nezávisle na HIV statusu byl 54 let.

V průměru žili HIV pozitivní účastníci s virem devět let, všichni byli na antiretrovirové léčbě a 80 % z nich mělo nedetekovatelnou virovou nálož při vstupu do studie, 36 % mělo v historii AIDS. Osobám s HIV byly častěji diagnostikovány poruchy z užívání návykových látek, onemocnění srdce a cév, deprese nebo vysoký cholesterol. Oproti tomu měli HIV negativní lidé častěji hypertenzi, diabetes a trpěli obezitou.

Na začátku studie v roce 2000 měli lidé žijící s HIV čtyřikrát vyšší riziko demence, přestože celkové počty byly nízké (2 % vs 0,5 %).

Poté, co tyto osoby vyjmuli z další analýzy, výzkumníci sledovali diagnostické kódy pro demenci mezi lidmi s a bez infekce HIV od roku 2000 do 2016 nebo dokud nezemřeli nebo neopustili studii. Mezi lidmi, kteří zůstali v systému až do roku 2016, byla u 3 % lidí žijících s HIV diagnostikována demence ve srovnání s 1 % u HIV negativních. Bez ohledu na časové období, na které se dívali, dosahovali lidé žijící s HIV demence častěji.

Během let 2000 až 2002 byla sedmi lidem z 1 000 diagnostikována demence ve srovnání se třemi případy na tisíc osob v roce 2015 – více než dvojnásobný pokles. Nicméně HIV stále bylo spojeno s 80% nárůstem diagnózy demence ve srovnání s HIV negativními. Tato úroveň poklesla, pokud neměl účastník studie nikdy počet CD4 buněk nižší než 200 (60 %) a měl nedetekovatelnou virovou nálož na začátku studie (70 % nárůst).

Navíc celkový výskyt demence (míněno jak nové případy, tak dříve existující případy) mezi lidmi s HIV od roku 2000 do 2016 byl přibližné dvakrát tak vysoký jako u lidí HIV negativních. Od roku 2015 do 2016, byl výskyt demence o 75 % vyšší u osob s HIV.

Lam s kolegy přisuzují alespoň některý z poklesů během času zvýšenému potenciálu, snášenlivosti a jednoduchosti léčby HIV. Ale může to být také díky zvládnutí rizikových faktorů demence.

„Naše pozorování, že pokles výskytu demence byl více znatelný [u HIV pozitivních] může znamenat lepší zvládání chronických onemocnění a pozornost ovlivňujících rizikových faktorů jako je odvykání kouření, kontrola vysokého krevního tlaku u této populace, která má obvykle častější kontakt se systémem zdravotní péče než běžný dospělý,“ napsali.

Zdroj: https://www.eatg.org/hiv-news/even-in-modern-era-people-with-hiv-are-at-increased-risk-for-dementia/
Připravila: Veronika

Obrázek č. 210
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.