Infekce HIV zanechává v buňkách paměťovou stopu

Přestože antiretrovirová léčba udělala z infekce HIV zvládnutelné onemocnění, lidé žijící s HIV často trpí chronickým zánětem. To je může vystavit zvýšenému riziku rozvoje onemocnění jako jsou onemocnění srdce a cév a neurokognitivní poruchy ovlivňující dlouhověkost a kvalitu jejich života. Nová studie v Cell Report vysvětluje, proč se chronický zánět děje a jak to potlačení nebo dokonce vymizení HIV z těla nevyřeší.

Výzkumníci z Univerzity George Washingtona ve studii ukázali, jak protein HIV trvale mění imunitní buňky způsobem, který zapříčiňuje, že jsou přehnaně citlivé na patogeny. Když je protein předložen imunitním buňkám, geny zodpovědné za zánět se v nich spustí, i když v nich HIV protein už není přítomný. Tyto prozánětlivé geny zůstávají zapnuty, i když v nich protein HIV už déle nepůsobí. Podle výzkumníků je tato „imunologická paměť“ původní infekce HIV důvodem, proč jsou lidé žijící s HIV náchylní k prodloužení zánětu, což u nich zvyšuje riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění a dalších přidružených nemocí.

„Tato studie zdůrazňuje důležitost pochopení, jak na straně lékařů, tak pacientů, že potlačení nebo dokonce eliminace HIV neodstraňuje riziko těchto nebezpečných přidružených onemocnění,“ uvedl Michael Burkinsky, profesor mikrobiologie, imunologie a tropické medicíny Univerzity George Washingtona a vedoucí autor studie. „Pacienti a jejich lékaři by měli stále diskutovat způsoby, jak snížit zánět a výzkumníci by měli pokračovat ve sledování potenciálních léčebných cílů, které redukují zánět a přidružená onemocnění u pacientů infikovaných HIV.“

V rámci studie výzkumný tým izoloval lidské imunitní buňky in vitro (tj. v laboratorních podmínkách) a vystavil je HIV proteinu Nef. Množství Nef předloženého buňkám je podobné jako množství nalezené u asi poloviny lidí infikovaných HIV a užívajících antiretrovirotika, jejichž virová nálož je nezjistitelná. Po uplynutí určité doby výzkumníci použili bakteriální toxin, aby generovali imunitní odpověď v buňkách vystavených Nef. Ve srovnání s buňkami, které nebyly vystaveny HIV proteinu, produkovaly buňky vystavené Nef zvýšené hladiny zánětlivých proteinů, nazývaných cytokiny. Když tým porovnal geny buněk vystavených Nef s geny buněk nevystavených Nef zjistil, že prozánětlivé geny byly jakožto výsledek setkání s Nef v pohotovosti.

Podle Burkinského výsledky této studie mohou vysvětlit, proč jistá přidružená onemocnění přetrvávají po dalších virových infekcích včetně COVID-19.

„Pozorovali jsme tuto prozánětlivou imunologickou paměť označovanou často jako „trénování imunity“ u ostatních patogenů,“ vysvětluje Burkinsky. „Zatímco se toto „trénování imunity“ vyvinulo jako prospěšný imunitní proces k ochraně před novými infekcemi, v určitých případech může vést k patologickým výsledkům. Konečný efekt závisí na délce této paměti a prodloužená paměť může položit základ dlouho trvajícímu zánětlivému stavu jaký jsme viděli u infekce HIV nebo dlouhého COVIDu.“

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2022/11/221122111356.htm
Připravila Veronika

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.