Intenzivní edukačně rekondiční pobyt 2023 - Red Ribbon

Neváhejte a také letos vyražte na intenzivní edukačně rekondiční pobyt s Red Ribbon.

Kde: v Rekreačním středisku Vápenky

Kdy: 30. 7.- 6. 8. 2023

Tento projekt je hlavně zaměřen mezi klienty žijící s HIV infekcí, dále do okruhu rodin, přátel, blízkého okolí a pracovního kolektivu, ke všem osobám, které jsou s informací o statusu HIV infekce u daného člověka seznámeni. Tuto cílovou skupinu pomáhají oslovit sami pacienti, kteří mají zájem, aby jejich blízké okolí bylo informováno.

Na edukaci účastníků se budou podílet odborníci, kteří zpracují své prezentace dané svojí profesí ve vztahu jejich práce s klienty a pacienty žijícími s HIV. S klienty, kteří se edukačního pobytu zúčastní, zůstáváme stále ve styku a z informací o jejich životě, psychickém a fyzickém stavu, budeme monitorovat úspěšnost pobytu, popřípadě budeme čerpat informace, které použijeme, a na které se zaměříme v dalších edukačních aktivitách.

Případné nedostatky a problémy našich klientů budou předány odborníkům, kteří se na jejich odstranění připraví ve svých prezentacích.

Závěrem projektu proběhne jeho vyhodnocení – spokojenost s obsahem přednášek, besed, konzultací, zhodnocení lektorů, s ubytováním, se stravováním, dále co pobyt dal a co nesplnil, návrhy na zlepšení a podněty do dalších ročníků.

Další informace a přihlášku na pobyt naleznete na stránkách Red Ribbon https://www.redribbon.cz/pripravujeme/.

Připravil: Red Ribbon

Obrázek č. 239
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.