Jak se žije lidem s HIV v ČR? Průzkum

Česká společnost AIDS pomoc si uvědomuje, že ne celá HIV komunita žije v Praze, kde sídlí Dům světla. Mnoho pozitivních si z různých důvodů nemůže dovolit cestovat za radou nebo pomocí mimo svůj región.

Naším záměrem je vytvořit model dostupné intervence v místě, kde žijete, pomáhat a podporovat HIV pozitivní po celé ČR. Obracíme se na vás s žádostí o pomoc. Prosíme o vyplnění krátkého on-line dotazníku pro osoby žijící v regionech mimo Prahu. Pomozte nám zjistit, jaká je momentální dostupnost služeb pro HIV komunitu mimo hlavní město.

Máte se na koho obrátit o pomoc a radu? Máte problémy na pracovišti, při hledání práce nebo s odmítáním sociálních, zdravotních, společenských, komerčních a dalších služeb?

Díky průzkumu budeme moct mapovat jednotlivou situaci a poptávku po službách v krajích.

Název: PRŮZKŮM PRO VZNIK SÍTĚ REGIONÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ PRO HIV POZITIVNÍ V ČR

Termín realizace průzkumu: 15. 11. 2016 – 31. 12. 2016

Cíl průzkumu: Zkušenosti s diskriminací v regionech, dostupnost lékařské péče a sociálních služeb, dostupnost podpory a pomoci v regionech

Cílová skupina: HIV pozitivní osoby žijící v regionech mimo Prahu

Dotazník: Google formulář

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.