Jak se žije lidem s HIV v ČR? Průzkum

Česká společnost AIDS pomoc si uvědomuje, že ne celá HIV komunita žije v Praze, kde sídlí Dům světla. Mnoho pozitivních si z různých důvodů nemůže dovolit cestovat za radou nebo pomocí mimo svůj región.

Naším záměrem je vytvořit model dostupné intervence v místě, kde žijete, pomáhat a podporovat HIV pozitivní po celé ČR. Obracíme se na vás s žádostí o pomoc. Prosíme o vyplnění krátkého on-line dotazníku pro osoby žijící v regionech mimo Prahu. Pomozte nám zjistit, jaká je momentální dostupnost služeb pro HIV komunitu mimo hlavní město.

Máte se na koho obrátit o pomoc a radu? Máte problémy na pracovišti, při hledání práce nebo s odmítáním sociálních, zdravotních, společenských, komerčních a dalších služeb?

Díky průzkumu budeme moct mapovat jednotlivou situaci a poptávku po službách v krajích.

Název: PRŮZKŮM PRO VZNIK SÍTĚ REGIONÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ PRO HIV POZITIVNÍ V ČR

Termín realizace průzkumu: 15. 11. 2016 – 31. 12. 2016

Cíl průzkumu: Zkušenosti s diskriminací v regionech, dostupnost lékařské péče a sociálních služeb, dostupnost podpory a pomoci v regionech

Cílová skupina: HIV pozitivní osoby žijící v regionech mimo Prahu

Dotazník: Google formulář

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.