Jednání Členské schůze 2018

Vážení členové spolku Česká společnost AIDS pomoc,

dovoluji si Vás pozvat na jednání Členské schůze ČSAP, z.s., které se uskuteční v pátek 13. dubna 2018 od 17 hodin v konferenčním sále Domu světla v pražském Karlíně (Malého 282/3).

Registrace účastníků bude probíhat od 16:30 hod.

Program členské schůze:

1. Zahájení
2 Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele a skrutátorů
3 Seznámení s programem, hlasování o programu členské schůze
4. Zpráva o činnosti ČSAP v roce 2017
5. Zpráva o hospodaření ČSAP v roce 2017
6. Schválení výroční zprávy ČSAP za rok 2017
7. Zpráva kontrolní komise ČSAP za rok 2017 a její schválení
8. Plán činnosti ČSAP na rok 2018
9. Návrh úpravy stanov a hlasování o změně stanov
10. Volba předsednictva spolku na další volební období (návrh kandidátů, představení kandidátů, hlasování o způsobu volby, volba)
11. Volba člena (doplnění) kontrolní komise, případně změna kontrolní komise na kontrolora a volba kontrolora (návrh kandidátů, představení kandidátů, hlasování o způsobu volby, volba)
12. Diskuse (různé)
13. Závěr

Těším se na Vaši účast a na setkání s Vámi!

S přátelským pozdravem za předsednictvo spolku

Ing. Robert Hejzák

předseda spolku

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.