Jednodušší způsob, jak změřit spící ložiska u HIV pacientů

Nový test, který měří množství a kvalitu neaktivních HIV virů v genech lidí žijících s HIV, může nakonec výzkumníkům poskytnout lepší představu o tom, jaké léky fungují nejlépe v léčbě této nemoci. V současnosti neexistuje léčba infekce HIV a AIDS, ale antiretrovirové léky, neboli ART, účinně potlačí virus na neměřitelnou úroveň.

Studie publikovaná v časopise Cell Reports Medicine diskutuje, jak nový test, vyvinutý společně vědci z Lékařské fakulty Univerzity Washington a Výzkumného centra rakoviny Freda Hutchinsona, poskytne výzkumníkům, a nakonec i lékařům, jednodušší způsob k posouzení, kolik HIV může zůstávat v pacientově genomu (pozn. souhrnu všech genů jednotlivce). Tato spící zásobárna HIV (latentní rezervoár) je výsledkem začleněním HIV do DNA, specificky do chromozomů T lymfocytů (bílých krvinek) a makrofágů, uvedl Dr. Florian Hladik, senior autor článku a výzkumný profesor porodnictví a gynekologie Univerzity Washington. Současně doplnil, že virové začlenění do genomu hostitelské buňky je jedinečným rysem retrovirů.

Hladik dále uvádí, že současné testy jsou komplikované, drahé a občas poskytnou nepřesné zhodnocení virové nálože. Dva již existující testy jsou prováděny v laboratorních podmínkách sekvenováním virové DNA (pozn. „čtením“ struktury DNA) z pacientových buněk nebo vyvoláním funkčního virového růst z pacientových buněčných kultur. Oba testy jsou časově náročné a drahé a nehodí se jednoduše k testování nových kandidátů na léky na infekci HIV.

„Náš laboratorní test je jednodušší cestou k určení množství zásobárny neporušených virů,“ uvedl Dr. Hladik.

Hodnocení nových léčebných postupů k léčbě infekce HIV závisí na opakovaném měření počtu buněk, které obsahují DNA HIV před, během a po léčbě. Současné testy nepodávají informaci dostatečně rychle nebo s dostatečnou přesností, aby byly použitelné v budoucích klinických studiích. A některé testy vyžadují několik krevních odběrů od každého pacienta.

Claire Levy z Wahnigtonské univerzity řekla, že nový typ testu využívá výhody digitálních ddPCR testů (podtyp PCR testů). Zkoumá každou izolovanou molekulu DNA, nejen přítomnost začleněné HIV DNA, ale také určuje, jestli je virová DNA neporušená nebo defektní. Komerční software a speciálně navržená analýza se užívají k výpočtu množství T-buněk obsahujících neporušenou HIV DNA v genomu (pozn. souboru veškeré genetické informace). To nám dává více informací o konkrétním viru v těle pacienta než předchozí PCR testy.

Claire Levy dále uvedla, že předchozí testy byly pouze částečně účinné – jako vyhledávání informací online o někom, u nějž známe jenom křestní jméno. Když budeme pokračovat v této analogii, tak nové testy poskytují více informací, jako je celé jméno, věk a výška. V případě HIV, tato extra informace o viru pomůže vědcům pochopit, jak se chová v lidském těle.

Levy a Hladik vysvětlili, že prakticky tyto nové PCR testy pomohou výzkumníkům určit účinnost léku testovaného proti HIV/AIDS tím, že se pozorně vysleduje, kolik buněk s nedotčenou HIV DNA existuje po každé dávce.

„Dovedu si představit pacienta, který jde k lékaři, a přidá tento dotaz na seznam svých otázek. Teď se pacienti ptají na svou virovou nálož a počet T-buněk. Doufám, že se v budoucnu budou moci zeptat, jak velký může být jejich HIV rezervoár,“ řekl Hladik. „Jsem nadšený, že jednoho dne pacientům toto číslo ukáže, jak dlouho bude trvat, než se plně zbaví HIV ze svého těla.“

https://www.news-medical.net/news/20210412/New-test-offers-a-simpler-way-to-quantify-the-reservoir-of-intact-viruses-in-HIV-patients.aspx
Připravila: Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 203
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.