Kanada, Alberta: Srovnání zdravotních výstupů mezi lidmi žijícími s HIV ve městě a mimo město

Většina HIV klinických studií v Kanadě a dalších zemích s vysokým příjmem zahrnuje osoby žijící ve městech. Není překvapivé, že mnoho osob žijících s HIV žije ve městech, kde jsou umístěny HIV kliniky. Nicméně, někteří lidé s HIV žijí ve venkovských oblastech a mohou čelit unikátním bariérám v přístupu ke službám souvisejícím s HIV.

Klinika Jižní Alberty v Calgary je zařízení pro osoby žijící s HIV v této oblasti. Podle týmu výzkumníků na klinice „většina (86 %) pacientů žije v bezprostřední oblasti Calgary, zatímco 14 % žije v příměstských a venkovských oblastech v rozpětí od 80 do 300 a více kilometrů od kliniky“.

Výzkumníci v Jižní Albertě provedli studii, ve které srovnávali data osob s HIV, které žily v městských a venkovských oblastech. Tým se zaměřil na zdravotní výstupy. Studie byla provedena mezi lednem 2008 až lednem 2020. Během této doby výzkumníci sledovali 719 nově diagnostikovaných osob s HIV, z nichž 86 % žilo v městských oblastech a 14 % žilo mimo město.

Výzkumníci nenašli žádný významný rozdíl v počtu CD4+ buněk v době diagnózy mezi osobami žijícími ve městě vs. osobami žijícími mimo město. Nicméně našli rozdíly v následujících zdravotních výstupech:

  • 52 % osob žijících ve městě mělo první návštěvu HIV kliniky během měsíce od diagnózy, zatímco u osob žijících mimo město to bylo pouze 25 %. Po první návštěvě trvalo lidem žijícím mimo město déle, než začali užívat antiretrovirovou léčbu (ART).
  • Lidé, kteří nežili ve městě, častěji zmeškali schůzky na klinice.
  • Výzkumníci zjistili, že po uplynutí tří let po diagnostikování HIV lidé z venkovských oblastí měli méně pravděpodobně potlačenou virovou nálož. Po celou dobu trvání studie se tento rozdíl zmenšoval, ale nezmizel úplně.
  • V průběhu studie celkově zemřelo 69 osob a úmrtí byla rovnoměrně rozložena mezi oběma skupinami. Nicméně lidé, kteří nežili ve městě, umírali častěji na stavy, které nebyly spojené s HIV.

Během posledních 20 let vyvinul personál Kliniky Jižní Alberty mnohonásobné strategie, aby uchoval osoby s HIV zdravé a v péči. Kliničtí sociální pracovníci sledují návštěvy pacientů a pokud v uplynulých 2 až 3 letech zmeškal pacient více než 5 schůzek, potom zjišťují překážky, které vedou k promeškaným návštěvám a diskutují strategie, jak se situací naložit.

Klinika také poskytuje bezplatné doručení ART pacientovi domů nebo do místní lékárny. Navíc klinika spolupracuje s venkovskými AIDS organizacemi, aby pomohly vzdělávat pacienty v tématech jako je testování, důležitost užívání ART a kontakt se zdravotnickou péčí. Venkovská organizace může také zajistit transport na kliniku, když je zapotřebí.

I přes tyto strategie, zůstávají viditelné rozdíly ve zdravotních výstupech lidí žijících ve městě a mimo město.

Zdroj: https://www.eatg.org/hiv-news/comparing-health-outcomes-among-people-with-hiv-in-urban-and-non-urban-alberta/

Připravila Veronika

Obrázek č. 239
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.