Kanada, Alberta: Srovnání zdravotních výstupů mezi lidmi žijícími s HIV ve městě a mimo město

Většina HIV klinických studií v Kanadě a dalších zemích s vysokým příjmem zahrnuje osoby žijící ve městech. Není překvapivé, že mnoho osob žijících s HIV žije ve městech, kde jsou umístěny HIV kliniky. Nicméně, někteří lidé s HIV žijí ve venkovských oblastech a mohou čelit unikátním bariérám v přístupu ke službám souvisejícím s HIV.

Klinika Jižní Alberty v Calgary je zařízení pro osoby žijící s HIV v této oblasti. Podle týmu výzkumníků na klinice „většina (86 %) pacientů žije v bezprostřední oblasti Calgary, zatímco 14 % žije v příměstských a venkovských oblastech v rozpětí od 80 do 300 a více kilometrů od kliniky“.

Výzkumníci v Jižní Albertě provedli studii, ve které srovnávali data osob s HIV, které žily v městských a venkovských oblastech. Tým se zaměřil na zdravotní výstupy. Studie byla provedena mezi lednem 2008 až lednem 2020. Během této doby výzkumníci sledovali 719 nově diagnostikovaných osob s HIV, z nichž 86 % žilo v městských oblastech a 14 % žilo mimo město.

Výzkumníci nenašli žádný významný rozdíl v počtu CD4+ buněk v době diagnózy mezi osobami žijícími ve městě vs. osobami žijícími mimo město. Nicméně našli rozdíly v následujících zdravotních výstupech:

  • 52 % osob žijících ve městě mělo první návštěvu HIV kliniky během měsíce od diagnózy, zatímco u osob žijících mimo město to bylo pouze 25 %. Po první návštěvě trvalo lidem žijícím mimo město déle, než začali užívat antiretrovirovou léčbu (ART).
  • Lidé, kteří nežili ve městě, častěji zmeškali schůzky na klinice.
  • Výzkumníci zjistili, že po uplynutí tří let po diagnostikování HIV lidé z venkovských oblastí měli méně pravděpodobně potlačenou virovou nálož. Po celou dobu trvání studie se tento rozdíl zmenšoval, ale nezmizel úplně.
  • V průběhu studie celkově zemřelo 69 osob a úmrtí byla rovnoměrně rozložena mezi oběma skupinami. Nicméně lidé, kteří nežili ve městě, umírali častěji na stavy, které nebyly spojené s HIV.

Během posledních 20 let vyvinul personál Kliniky Jižní Alberty mnohonásobné strategie, aby uchoval osoby s HIV zdravé a v péči. Kliničtí sociální pracovníci sledují návštěvy pacientů a pokud v uplynulých 2 až 3 letech zmeškal pacient více než 5 schůzek, potom zjišťují překážky, které vedou k promeškaným návštěvám a diskutují strategie, jak se situací naložit.

Klinika také poskytuje bezplatné doručení ART pacientovi domů nebo do místní lékárny. Navíc klinika spolupracuje s venkovskými AIDS organizacemi, aby pomohly vzdělávat pacienty v tématech jako je testování, důležitost užívání ART a kontakt se zdravotnickou péčí. Venkovská organizace může také zajistit transport na kliniku, když je zapotřebí.

I přes tyto strategie, zůstávají viditelné rozdíly ve zdravotních výstupech lidí žijících ve městě a mimo město.

Zdroj: https://www.eatg.org/hiv-news/comparing-health-outcomes-among-people-with-hiv-in-urban-and-non-urban-alberta/

Připravila Veronika

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 221
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.