Léky na roztroušenou sklerózu dávají příslib prevenci a léčbě infekce HIV

Nová studie publikovaná v PLOS Pathogens ukazuje slibnou alternativu pro ty, kteří v současnosti užívají dostupnou antiretrovirovou terapii (ART), která kontroluje virovou nálož HIV. Výzkumníci v George Washington Univerzity ve Washingtonu a jejich kolegové objevili, že lék nazývaný fingolimod, který byl schválen pro léčbu roztroušené sklerózy, také blokuje přenos a infikování lidských buněk HIV.

Poněvadž má virus schopnost přecházet do latence (pozn. setrvávat v lidském organizmu, ale bez vyvolání příznaků nemoci) tím, že svůj genom začlení do lidských hostitelských buněk, lidé s HIV musí zůstávat na ART v průběhu svého života. To znamená, že přechodem do latence virus zvládne přežít navzdory ART, které nezacílí na latentní infekci. Celkově žije okolo 40 milionů osob s HIV.

S vědomím těchto překážek hledají vědci způsoby, jak objevit nové strategie specificky zaměřené na zacílení latence HIV infekce. Alberto Bosque, vedoucí autor studie a odborný asistent v George Washington University, vyzkoušel odlišný způsob tím, že se zaměřil na sfingosin-1-fosfátové (S1P) receptory.

Tyto receptory jsou životně důležitými součástmi imunitního systému, který je specificky zahrnut v progresi infekce. Vědci se rozhodli zaměřit se na lék schválený americkou FDA, fingolimod, o kterém bylo zjištěno, že blokuje S1P receptory.

Užitím fyngolimodu dále zjistili, že lék funguje zablokováním infekce lidských imunitních buněk známých jako CD4+ T buňky a přerušuje mnohé kroky v životním cyklu HIV. Lék má schopnost zmenšit hustotu CD4, proteinu nalezeného na povrchu T buněk, a současně předcházející vazbě viru a jeho splynutí s buňkou.

Výzkumníci pozorovali, že lék fingolimod nebyl pouze schopen zabránit přenosu HIV mezi buňkami, ale také úspěšně redukoval zjistitelný latentní virus o 65, 85 %. Navíc PCR testování prokázalo, že tento pokles v úrovni infekce také odhalil 60,4% redukci v začlenění DNA.

Autoři studie poznamenali: „Tyto výsledky naznačují, že fingolimod si zaslouží další výzkum jakožto velmi zajímavá nová léčba HIV.“ Dále prohlásili, že to byla první studie vyjadřující význam možné role S1P při vzniku HIV infekce. Studie se také ponořila do potenciálu upravit tuto cestu, aby změnila průběh infekce nebo aby zabránila vzniku latentních rezervoárů v CD4+ T buňkách.

Popisovaná léčebná sloučenina je klinicky schválena pro léčbu roztroušené sklerózy a nemá závažnější vedlejší účinky při perorálním užívání na denní bázi. Ale je to zatím daleko od toho, aby se stala potenciálním řešením pro prevenci a léčbu infekce HIV, poněvadž k prokázání účinnosti jsou potřebné další studie, ať už u zvířat nebo u lidí.

Přeloženo z:https://www.forbes.com/sites/anuradhavaranasi/2020/08/13/multiple-sclerosis-drug-shows-promise-for-hiv-prevention-and-treatment/#642603f72a56
Připravila Veronika

Co je to PCR? Jedná se o metodu, při které se malý vzorek DNA namnoží na velké množství kopií, které pak umožňují provést analýzu DNA. Využívá se ve výzkumu, diagnostice, kriminalistice, ale i pro kontrolu potravin.

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.