Lidé žijící s HIV mají vyšší riziko duševního onemocnění

Studie Tiffany Goodena a kolegů v časopise Lancet HIV ukazuje, že lidé žijící s HIV ve Velké Británii jsou ve vyšším riziku rozvoje duševních onemocnění než lidé bez HIV. Během studie měli lidé žijící s HIV o 63 % vyšší riziko, že budou diagnostikováni s duševní poruchou ve srovnání s lidmi bez HIV.

Je dobře zdokumentováno, že výskyt duševních onemocnění je u osob žijících s HIV vyšší. Nicméně, toto je pravděpodobně první studie, která uvádí nové případy těchto onemocnění u osob žijících s HIV pomocí porovnání skupin založeném na populacích. Studie tak poskytuje lepší důkazy nerovnoměrného dopadu duševních chorob u osob žijících s HIV ve srovnání s lidmi bez HIV.

Studie probíhala mezi lety 2000 až 2020 a využívala data z velké britské databáze základní péče. Cílem bylo porovnat nová duševní onemocnění u 7 167 osob žijících s HIV a kontrolní skupiny osob bez HIV, která neměla diagnózu duševního onemocnění. Při srovnání skupin byl zohledněn také region, věk, pohlaví, etnicita, kouření, body mass index (BMI), užití návykových látek, onemocnění srdce a cév, vysoký krevní tlak a diabetes.

Zjištění ukazují, že během 20 let se u 586 osob žijících s HIV rozvinulo duševní onemocnění ve srovnání s 418 osobami bez HIV. Na každou z 1 000 sledovaných osob s HIV během jednoho roku připadne 19 osob, u kterých se rozvine duševní onemocnění. Při srovnání osob s HIV vs bez HIV výzkumníci odhalili vyšší výskyt depresí (u 495 osob vs 298), úzkosti (266 osob vs 214) a vážných duševních poruch (64 osob vs 30). Riziko se nejvíce měnilo s pohlavím, kdy muži žijící s HIV měli 2x vyšší riziko duševního onemocnění, zatímco u žen nebyl zvýšený výskyt pozorován.

Mezi limity studie patří to, že byla provedena v letech, kdy byl často předepisován efavirenz s vedlejšími účinky způsobujícími poruchy nálady. Data dále nezohledňovala způsob přenosu a sexuální orientaci. Proto by měly být provedeny další upřesňující studie.

Vyšší výskyt duševních onemocnění mezi osobami žijícími s HIV v této studii může být odrazem častějšího kontaktu se zdravotnickým profesionálem, trvající imunitní aktivace způsobené infekcí HIV, stigmatu a diskriminace a existujících socio-ekonomických nerovností. HIV a duševní onemocnění jsou v syndemickém vztahu. Špatné duševní zdraví může být rizikovým faktorem a potenciálním následkem HIV a patří mezi nejčastější přidružená onemocnění, se kterými mají osoby žijící s HIV zkušenosti.

Zjištění z této studie jsou relevantní nejenom pro Velkou Británii, ale také pro další země s vysokým příjmem. Lidem žijícím s HIV je častěji diagnostikována deprese, úzkosti a vážná duševní onemocnění než u osob bez HIV. U lidí žijících s HIV by měly být pravidelně monitorovány příznaky duševních onemocnění, měli by mít přístup k efektivním péči, která předchází a pomáhá zvládnout duševních onemocnění.

Zdroj: https://www.aidsmap.com/news/jun-2022/people-living-hiv-uk-have-increased-risk-mental-illness
Připravila: Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 205
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.