Lidé žijící s HIV mají vyšší riziko duševního onemocnění

Studie Tiffany Goodena a kolegů v časopise Lancet HIV ukazuje, že lidé žijící s HIV ve Velké Británii jsou ve vyšším riziku rozvoje duševních onemocnění než lidé bez HIV. Během studie měli lidé žijící s HIV o 63 % vyšší riziko, že budou diagnostikováni s duševní poruchou ve srovnání s lidmi bez HIV.

Je dobře zdokumentováno, že výskyt duševních onemocnění je u osob žijících s HIV vyšší. Nicméně, toto je pravděpodobně první studie, která uvádí nové případy těchto onemocnění u osob žijících s HIV pomocí porovnání skupin založeném na populacích. Studie tak poskytuje lepší důkazy nerovnoměrného dopadu duševních chorob u osob žijících s HIV ve srovnání s lidmi bez HIV.

Studie probíhala mezi lety 2000 až 2020 a využívala data z velké britské databáze základní péče. Cílem bylo porovnat nová duševní onemocnění u 7 167 osob žijících s HIV a kontrolní skupiny osob bez HIV, která neměla diagnózu duševního onemocnění. Při srovnání skupin byl zohledněn také region, věk, pohlaví, etnicita, kouření, body mass index (BMI), užití návykových látek, onemocnění srdce a cév, vysoký krevní tlak a diabetes.

Zjištění ukazují, že během 20 let se u 586 osob žijících s HIV rozvinulo duševní onemocnění ve srovnání s 418 osobami bez HIV. Na každou z 1 000 sledovaných osob s HIV během jednoho roku připadne 19 osob, u kterých se rozvine duševní onemocnění. Při srovnání osob s HIV vs bez HIV výzkumníci odhalili vyšší výskyt depresí (u 495 osob vs 298), úzkosti (266 osob vs 214) a vážných duševních poruch (64 osob vs 30). Riziko se nejvíce měnilo s pohlavím, kdy muži žijící s HIV měli 2x vyšší riziko duševního onemocnění, zatímco u žen nebyl zvýšený výskyt pozorován.

Mezi limity studie patří to, že byla provedena v letech, kdy byl často předepisován efavirenz s vedlejšími účinky způsobujícími poruchy nálady. Data dále nezohledňovala způsob přenosu a sexuální orientaci. Proto by měly být provedeny další upřesňující studie.

Vyšší výskyt duševních onemocnění mezi osobami žijícími s HIV v této studii může být odrazem častějšího kontaktu se zdravotnickým profesionálem, trvající imunitní aktivace způsobené infekcí HIV, stigmatu a diskriminace a existujících socio-ekonomických nerovností. HIV a duševní onemocnění jsou v syndemickém vztahu. Špatné duševní zdraví může být rizikovým faktorem a potenciálním následkem HIV a patří mezi nejčastější přidružená onemocnění, se kterými mají osoby žijící s HIV zkušenosti.

Zjištění z této studie jsou relevantní nejenom pro Velkou Británii, ale také pro další země s vysokým příjmem. Lidem žijícím s HIV je častěji diagnostikována deprese, úzkosti a vážná duševní onemocnění než u osob bez HIV. U lidí žijících s HIV by měly být pravidelně monitorovány příznaky duševních onemocnění, měli by mít přístup k efektivním péči, která předchází a pomáhá zvládnout duševních onemocnění.

Zdroj: https://www.aidsmap.com/news/jun-2022/people-living-hiv-uk-have-increased-risk-mental-illness
Připravila: Veronika

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 221
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.