Lidé žijící s HIV mají vyšší riziko duševního onemocnění

Studie Tiffany Goodena a kolegů v časopise Lancet HIV ukazuje, že lidé žijící s HIV ve Velké Británii jsou ve vyšším riziku rozvoje duševních onemocnění než lidé bez HIV. Během studie měli lidé žijící s HIV o 63 % vyšší riziko, že budou diagnostikováni s duševní poruchou ve srovnání s lidmi bez HIV.

Je dobře zdokumentováno, že výskyt duševních onemocnění je u osob žijících s HIV vyšší. Nicméně, toto je pravděpodobně první studie, která uvádí nové případy těchto onemocnění u osob žijících s HIV pomocí porovnání skupin založeném na populacích. Studie tak poskytuje lepší důkazy nerovnoměrného dopadu duševních chorob u osob žijících s HIV ve srovnání s lidmi bez HIV.

Studie probíhala mezi lety 2000 až 2020 a využívala data z velké britské databáze základní péče. Cílem bylo porovnat nová duševní onemocnění u 7 167 osob žijících s HIV a kontrolní skupiny osob bez HIV, která neměla diagnózu duševního onemocnění. Při srovnání skupin byl zohledněn také region, věk, pohlaví, etnicita, kouření, body mass index (BMI), užití návykových látek, onemocnění srdce a cév, vysoký krevní tlak a diabetes.

Zjištění ukazují, že během 20 let se u 586 osob žijících s HIV rozvinulo duševní onemocnění ve srovnání s 418 osobami bez HIV. Na každou z 1 000 sledovaných osob s HIV během jednoho roku připadne 19 osob, u kterých se rozvine duševní onemocnění. Při srovnání osob s HIV vs bez HIV výzkumníci odhalili vyšší výskyt depresí (u 495 osob vs 298), úzkosti (266 osob vs 214) a vážných duševních poruch (64 osob vs 30). Riziko se nejvíce měnilo s pohlavím, kdy muži žijící s HIV měli 2x vyšší riziko duševního onemocnění, zatímco u žen nebyl zvýšený výskyt pozorován.

Mezi limity studie patří to, že byla provedena v letech, kdy byl často předepisován efavirenz s vedlejšími účinky způsobujícími poruchy nálady. Data dále nezohledňovala způsob přenosu a sexuální orientaci. Proto by měly být provedeny další upřesňující studie.

Vyšší výskyt duševních onemocnění mezi osobami žijícími s HIV v této studii může být odrazem častějšího kontaktu se zdravotnickým profesionálem, trvající imunitní aktivace způsobené infekcí HIV, stigmatu a diskriminace a existujících socio-ekonomických nerovností. HIV a duševní onemocnění jsou v syndemickém vztahu. Špatné duševní zdraví může být rizikovým faktorem a potenciálním následkem HIV a patří mezi nejčastější přidružená onemocnění, se kterými mají osoby žijící s HIV zkušenosti.

Zjištění z této studie jsou relevantní nejenom pro Velkou Británii, ale také pro další země s vysokým příjmem. Lidem žijícím s HIV je častěji diagnostikována deprese, úzkosti a vážná duševní onemocnění než u osob bez HIV. U lidí žijících s HIV by měly být pravidelně monitorovány příznaky duševních onemocnění, měli by mít přístup k efektivním péči, která předchází a pomáhá zvládnout duševních onemocnění.

Zdroj: https://www.aidsmap.com/news/jun-2022/people-living-hiv-uk-have-increased-risk-mental-illness
Připravila: Veronika

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.