Mezinárodní vzpomínkový den na oběti AIDS - 15. květen 2022

Vzpomínáme – Bojujeme – Žijeme navzdory HIV

Každý rok třetí květnovou neděli, letos 15. května, vzpomínáme na oběti nemoci AIDS – International AIDS Candlelight Memorial Day. Celý svět, a také Česká a Slovenská republika, si oběti AIDS připomíná Světlem pro AIDS. V České republice se letos rozsvítí budovy v Praze, Plzni a Ostravě. Červené světlo se opět stane nejenom připomínkou obětí AIDS, ale hlavně upozorněním, že HIV je stále velkým problémem. O to větším, že se v době covidu na ostatní nemoci často zapomínalo, a bohužel také díky válce na Ukrajině, kde dnes lidé žijící s HIV čelí nedostatku léků i péče. Na Slovensku probíhá iniciativa Světlo pro AIDS pod záštitou sdružení Dom svetla Slovensko.

HIV stále existuje a bez důrazných kroků nezmizí. V České republice za rok 2021 v porovnání s rokem 2020 přibylo 233 lidí žijících s HIV. V roce 2020 přibylo 251 případů. Počty nových případů tedy stagnují. Nejnovější data Státního zdravotního ústavu ale ukazují, že v ČR k 31. 3. 2022 žilo s HIV 4 131 (občané ČR a rezidenti), což je o 239 lidí více, než k 31. 3. 2021 (3 892 HIV+). I nadále jsou nejpočetnější skupinou muži mající sex s muži, dále heterosexuální muži/ženy a injekční uživatelé drog.

Světlo pro AIDS v neděli, 15. 5. 2022, ve 20:00 červeně nasvítí budovy v Praze, Plzni a Ostravě. Podrobný seznam budov najdete na konci této zprávy.

„Bohužel, HIV sám nezmizí a zůstává pro společnost stále velkým problémem. Akce Světlo pro AIDS slouží nejenom jako symbolická připomínka obětí AIDS, ale také jako upozornění na problém stigmatizace HIV pozitivních a neklesající počty případů HIV,“ říká Jiří Pavlát, ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc a doplňuje: „Domnívám se, že letos má Světlo pro AIDS ještě další rozměr. Vnímám ho jako silnou připomínku a podporu všem lidem žijícím s HIV na Ukrajině, kterým se díky válce nedostávají léky a potřebná péče, a také všem zdravotníkům, kteří se o ně s nasazením vlastních životů dál starají.“

Fotosoutěž – Svítíme červeně!

Pro ty, kteří se aspoň symbolicky chtějí zapojit do aktivit spojených se Světlem pro AIDS a svou fotografií upozornit, že HIV nadále představuje velký problém, pořádáme foto soutěž.

Detaily soutěže

 • Co vyfotit: jakoukoliv červeně nasvícenou budovou (nebo sami sebe před touto budovou) z jakéhokoliv města ze seznamu,
 • Kam fotografii uložit: sledujte Facebookový profil České společnosti AIDS pomoc a fotografii, nebo více fotografií, vložte do komentáře k postu, kterým soutěž vyhlásíme (https://www.facebook.com/aids.pomoc),
 • Co k fotografii přidat: je potřeba přidat hashtagy #aidspomoc #svetloproaids #candlelightmemorial2022 a hashtag s městem nasvíceného objektu (např. #praha),
 • Do kdy je možné fotografie nahrát: do středy, 18. 5. 2022,
 • Kdy bude probíhat výběr: do 22. 5. 2022, nejlepší fotografie vyhlásíme v týdnu od 23. 5. 2022 na našich sociálních sítích,
 • Cena pro vítěze: pro tři autory nejlepších fotografií – preventivní balíček České společnosti AIDS pomoc a tričko Fun&Run.
 • Seznam měst a červeně nasvícených budov:
  • Praha
   • Tančící dům
   • OC Nový Smíchov
   • Gabriel Loci
   • Nová scéna Národního divadla – horní foyer Nové scény
   • Westfield Chodov
  • Plzeň
   • Divadlo J. K. Tyla, Nová scéna
   • DEPO 2015, Kavárna Ústředna
 • Ostrava
  • Ostravská radnice
  • Most Miloše Sýkory

Česká společnost AIDS pomoc pořádá projekt Světlo pro AIDS v České republice již devátým rokem a na Slovensku šestým rokem.

Celosvětovým mottem akce je „Vzpomínáme – Bojujeme – Žijeme navzdory HIV“. Motto vyzývá k zamyšlení a zavázání se ke spolupráci na cestě k ukončení epidemie AIDS. Červená je nejenom barva světla, ale také barva stužky, která se stala symbolem podpory HIV pozitivních a AIDS nemocných.

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 205
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.