Mezinárodní vzpomínkový den na oběti AIDS - 21. května 2023, běh Fun&Run

Vzpomínáme – Bojujeme – Žijeme navzdory HIV

Vyběhněte s námi ve stejný den proti homofobii na FUN&RUN 2023

Každý rok třetí květnovou neděli, letos 21. května, vzpomínáme na oběti nemoci AIDS – International AIDS Candleling Memorial Day. Celý svět, a také Česká republika, si oběti AIDS připomíná Světlem pro AIDS. V České republice se letos rozsvítí několik významných budov v Praze. Červené světlo se opět stane nejenom připomínkou obětí AIDS, ale hlavně upozorněním, že HIV je stále velkým problémem a závažné onemocnění. Ve stejný den se také koná letošní běh Fun&Run 2023. Můžete tak s námi vyběhnout proti homofobii a na podporu pražského Domu světla České společnosti AIDS pomoc a podporu online LGBT+ poradny Sbarvouven.cz.

HIV stále existuje a bez důrazných kroků nezmizí. V České republice bylo v roce 2022 zachyceno 292 nových případů infekce HIV, což je dosud nejvyšší zjištěný počet za celou dobu sledování od roku 1985. Mezi 292 případy bylo i 91 osob, které již o své HIV pozitivitě věděly, protože byly dříve diagnostikovány v zahraničí. Nejnovější data Státního zdravotního ústavu ukazují, že v ČR k 31. 3. 2023 žilo s HIV 4 432 (občané ČR a rezidenti), což je o 301 lidí více, než k 31. 3. 2022 (4 131 HIV+). I nadále jsou nejpočetnější skupinou muži mající sex s muži, dále heterosexuální muži/ženy a injekční uživatelé drog.

Světlo pro AIDS v neděli, 21. 5. 2023, ve 20:00 červeně nasvítí tyto budovy v Praze

  • Dům světla České společnosti AIDS pomoc,
  • Tančící dům,
  • Petřínská rozhledna,
  • Žižkovský TV vysílač,
  • budova FEL ČVUT,
  • Libeňský zámeček.

Česká společnost AIDS pomoc pořádá projekt Světlo pro AIDS v České republice již desátým rokem. Celosvětovým mottem akce je „Vzpomínáme – Bojujeme – Žijeme navzdory HIV“. Motto vyzývá k zamyšlení a zavázání se ke spolupráci na cestě k ukončení epidemie AIDS. Červená je nejenom barva světla, ale také barva stužky, která se stala symbolem podpory HIV pozitivních a AIDS nemocných.

Běh Fun&Run

Základnou všech běžců Fun&Run se i letos stanou pražské Žluté lázně. Kromě běhu na 5 a 10 kilometrů se můžete vyřádit a zasoutěžit si na dalších doprovodných akcích nebo si užít kulturně-zábavný program na stagi. Počítat můžete i s tím, že výtěžek ze startovného podpoří stejnou dobrou věc jako v loňském roce.

Takže už na nic nečekejte a zaregistrujte se na stránce: https://praguepride.com/cs/akce/fun-run/. Registrovat se můžete pouze online, na místě registrace není možná.

„V roce 2022 proti homofobii běželo 500 odvážlivců. Na provoz online LGBT+ poradny Sbarvouven.cz a pražského Domu světla ČSAP pro klienty s HIV bylo vybráno 200 000 Kč. Což je o 78 000 víc, než v roce 2021. Věříme, že i letos se podaří na podporu obou aktivit vybrat aspoň stejná částka, jako v loňském roce,“ uvádí Jiří Pavlát, ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc.

Ve Žlutých lázních se v naší sanitce můžete nechat otestovat na HIV, syfilis a žloutenku typu B a C. Součástí poskytovaných testů je i před-testové a po-testové poradenství. Testování probíhá na základě reálných rizik, která se zjišťují během před-testového pohovoru a z vyplněného před-testového dotazníku. Dotazník si zájemce může sám kdykoliv vyplnit on-line, nebo společně s poradcem. Získané údaje jsou následně vyhodnocené speciálním systémem PIST. On-line dotazník je k dispozici v českém, německém, anglickém, španělském, ruském, ukrajinském a slovenském jazyce na adrese: https://www.hiv-pomoc.cz/dotaznik.

Děkujeme našemu partnerovi, firmě QuickShirt CZ, která pro nás na letošní ročník běhu Fun&Run vyrobila super trička.

Česká společnost AIDS pomoc provozuje celkem 11 HIV checkpointů – Domů světla, a to v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci, Teplicích, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlici, Brně, Plzni a Liberci. Kromě pevných checkpointů provozuje Česká společnost AIDS pomoc také několik mobilních testovacích ambulancí, které jezdí po celé české republice.

Veškeré detaily o provozní době checkpointů a trasách sanitek naleznete na stránce: https://www.aids-pomoc.cz/dum-svetla.htmla www.hiv-testovani.cz.

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) doporučují co nejvčasnější testování na HIV s cílem zahájit případnou léčbu co nejdříve po zjištění diagnózy. Celosvětová data ukazují, že včasná léčba zajistí lidem žijícím s HIV kvalitu i délku života srovnatelnou s HIV negativní populací. Navíc u pravidelně a správně léčených pacientů klesá po určité době HIV nálož v krvi na nedetekovatelnou úroveň a pacient se stává neinfekční (N=N, nezjistitelný = neinfekční, U=U undetectable = untransmittable). Což znamená, že během nechráněného pohlavního styku nemůže nakazit svého partnera, může založit rodinu a mít zdravé děti, prožije plnohodnotný život.

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.