Mozkové buňky mohou uchovávat a šířit HIV do těla

Výzkumníci zjistili, že astocyty, typ mozkovuých buněk, mohou uchovávat a poté šířit virus do buněk imunitního systému, který buňky převádí z mozku do jiných orgánů. HIV se přesunuje z mozku touto cestou, i když je virus potlačen kombinovanou antiretrovirovou terapií (cART), standtarní léčbou HIV. Studie vedená výzkumníky z Rush University Medical Center v Chicagu a publikovaná v PLOS Pathogens, byla finančně podpořena Státním zdravotním ústavem (National Institutes of Health).

„Tato studie demonstruje kritickou roli mozku jako zásobárny HIV, která je schopná znovu infikovat periferní orgány virem,“ řekl Jeymohan Joseph, Ph.D., vedoucí HIV Neuropatogeneze, genetky a Terapeutického odvětví v National Institute of Mental Health, které spolufinancovalo studii. „Tato zjištění naznačují, že aby vymizel HIV z těla, musí se léčebná strategie zaměřit na centrální nervový systém.“

HIV napadá imunitní systém infikováním CD4+ buněk, typ bílých krvinek, které jsou nezbytné pro boj s infekcí. Bez léčby může HIV zničit CD4+ buňky, redukuje tak schopnost imunitního systému zprostředkovat imunitní odpověď – až nakonec vyústí v AIDS.

Antiretrovirová léčba, která účinně potlačuje infekci HIV, pomohla mnoha HIV pozitivním lidem žít delší, zdravější život. Ale některé studie ukázaly, že mnoho pacientů na antiretrovirových lécích vykazuje známky neurokognitivních poruch souvisejících s HIV, jako jsou potíže s uvažováním a pamětí. Výzkumníci vědí, že HIV vstupuje do mozku během osmi dnů infekce, ale méně je známo o tom, zda může mozek infikovaný HIV uvolňovat virus, který může cestovat z mozku zpět do těla, aby infikoval ostatní tkáně.

Mozek obsahuje miliardy astrocytů, které provádějí mnoho úkolů – od podpory komunikace mezi mozkovými buňkami až po udržení bariéry krev-mozek. Aby se zjistilo, zda se může HIV dostat z mozku do periferních orgánů, transplantovala Lena Al-Harthi, Ph.D., a její výzkumný tým v Rushn Univesity Medical Center HIV infikované a neinfikované lidské astrocyty do mozku myší s poruchou imunity.

Vědci zjistili, že transplantované HIV infikované astrocyty byly schopné rozšířit virus na CD4+ buňky mozku. Tyto CCD4+ T buňky potom cestovaly mimo mozek do zbytku těla, za šíření infekce do periferních orgánů jako slezina nebo lymfatické uzliny. Zjistili také, že únik HIV z mozku, přestože na nízké úrovni, se objevil, i když byl zvířatům podána cART. Když byla cART léčba přerušena, DNA/RNA HIV byla zjistitelná ve slezině – naznačující obnovení infekce.

„Naše studie demonstruje, že HIV v mozku není pouze chycen do pasti – může se pohybovat zpět do periferních orgánů prostřednictvím převážení bílými krvinkami,“ řekla Dr. Al-Harthi. „Ozřejmilo to také roli astrocytů v podpoře množení HIV v mozku – i během cART léčby.

Tato informace má významný dopad na léčebné strategie, jako potřebu schopně a účinné zacílit a eliminovat zásobárny (rezervoáry) množícího se HIV a opakované infekce, dodala Dr. Al-Harthi.

„HIV zůstává ve větším globálním zájmu veřejného zdraví, ovlivňuje 30 až 40 milionů osob po celém světě. Abychom pacientům pomohli, potřebujeme plně pochopit, jak HIV ovlivňuje mozek a další tkáně, které slouží jako rezervoáry,“ řekla May Wong, Ph.D., vedoucí programu pro NeuroAIDS a infekční nemoci v neuroprostředí v Národním institutu neurologických poruch a mrtvic Státního zdravotního ústavu, který spolufinancoval výzkum. „Ačkoli jsou potřebné další studie, aby ověřily tato zjištění, tato studie nás posouvá o krok dopředu k tomuto pochopení.“

Přeloženo z: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200611152435.htmPřipravila Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 201
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.