Musel jsem si vytvořit vlastní pojistky před vyhořením, říká Miloš Štefančík

Na pozici zástupce ředitele Domu světla dochází ke změně. Miloše Štefančíka po letech vystřídá Gabriela Fellingerová. V tomto čísle zpravodaje Vám přinášíme rozhovor právě s Milošem.

Jak dlouho už děláš zástupce řediteli Domu světla, Jiřímu Pavlátovi?

Funkce zástupce ředitele vznikla někdy na přelomu roku 2015 a 2016. Její zavedení souviselo s nárůstem aktivit a provozovaných činností spolku. A nárůst práce vedl k potřebě rozdělit kompetence vedení. V roce 2017 se pozice zástupce uvolnila a z důvodu kontinuity rozdělané práce jsem byl na přechodnou dobu pověřen jejím výkonem.

Co ses za tu dobu naučil?

Navzdory předchozím zkušenostem z manažerských pozic v byznysu to nebylo pro mě lehké. Neziskový sektor, navíc zaměřený i na sociální práci, se řídí jinými pravidly. Lidé v tomto oboru pracuji víc kvůli přesvědčení než kvůli penězům. Mnohem častěji se improvizovalo a většina lidí pracovala v „univerzálním“ módu řeš vše, co se pokazilo, teď. Někteří tak měli na starost vzájemně nesouvisející činnosti. Bylo potřeba si říct kdo je kdo, co je jeho motivací pro práci ve společnosti a kde se vidí v budoucnu. Myslím, že právě to byla pro mě velká škola.

Co pro tebe práce pro ČSAP znamená?

Práce v neziskové organizaci je jiná než v byznysu. Člověk se snaží být užitečný a nad rámec svých povinností dělá něco pro jiné v dobré vůli, že tím někomu nebo něčemu pomůže. Pak je i o to větší zklamání, když vidí, že cílová skupina to bere jako samozřejmost a jenom pasivně přijímá výhody. Musel jsem si proto vytvořit vlastní pojistky před vyhořením a striktně si rozdělit co můžu ovlivnit a co nikdy nevyřeším.

Jaký je Jirka šéf?

Nebudu hodnotit ředitele, protože by to bylo subjektivní hodnocení. Můžeme ho ale hodnotit podle toho, jak úspěšná je Česká společnost AIDS pomoc. Tady je nutno říct, že spolek spolupracuje se všemi aktéry zabývajícími se problematikou HIV a STI, a to jak v oblasti prevence, diagnostiky tak léčení. Ředitel je buď přímo, nebo delegovaně členem mnoha komisí a pracovních skupin, kde prosazuje zájmy komunity a přináší novinky v mnoha oblastech.

Můžu ale s čistým svědomím říct, že je inovátor. Hodně z jeho nápadů bylo zrealizováno a tím jsme se jako organizace posunuli dopředu. On přišel s testováním v mobilních sanitkách už někdy v roce 2014. Realizaci tohoto projektu si pak musel ve skeptickém vedení předsednictva tvrdě vybojovat. Nyní se jedná o jeden z naších nejúspěšnějších projektů. Pro příklad uvedu třeba ještě zavedení online systému PIST, který pro nás znamenal přechod z 20. do 21. století. V tom nás zatím ještě nedostihla žádná organizace zabývající se prevencí a testováním.

Která část práce tě bavila a u čeho ses musel naopak přemáhat?

Spíš mě ovlivňovali lidé, okolnosti a fakta. Je jasné, že z povahy něco dělá člověk raději, něco míň, ale je to komplex věcí, které mají vzájemný přesah. Je potřeba se do toho pustit a nemá význam dopředu uvažovat, že se musím přemáhat. Osobně ale dávám přednost plánování a přehledu co musím vyřešit. Z povahy činností, které zabezpečujeme, se ale nelze vyhnout řešení adhoc úkolů, které se musí rozhodnout hned. Ty mezi moje favority nepatří, ale tady zase není čas na jejich odkládání.

Když se ohlédneš, co vnímáš jakou svůj úspěch?

Především jsem vedl tým lidí. Profesní úspěch tedy souvisí s tím, čeho se podařilo dosáhnout. Když se tedy můžeme pochválit, tak se nám od roku 2017 podařilo zvýšit počet provedených testů z 6.000 na 20.000, rozšířit síť regionálních poboček z 2 na 8, zprofesionalizovat nabízené zdravotnické služby personálem i zavedením systému PIST, připravit do fáze registrace novou sociální službu Kontakt+, postavit flotilu testovacích sanitek s působností na celém území ČR a způsobilostí testovat na Slovensku, restartovat přednášky a vzdělávaní studentů středních škol a mnoho dalších projektů, jak pro veřejnost, tak pro komunitu. Uvedl jsem jenom několik příkladů, ze kterých je jasné, jak tvrdě jsme museli pracovat. Využiji příležitost k poděkování každému jednomu pracovníkovi spolku, který svou prací přispěl k tak velkému rozvoji České společnosti AIDS pomoc. Děkuji.

Jaké kvality by měl mít tvůj nástupce?

Zástupce ředitele je především manažer, v našich podmínkách na úrovni top managementu. Z toho plynou způsobilosti a očekávání, které jsou popsané v mnoha příručkách. V tomto případě specifikum nezisku a spolku nehraje rozhodující roli. Paní Fellingerová, která funkci přebírá, zkušenosti z top managementu i neziskového sektoru má, a má i povědomí o specifikách naší organizace z předchozí spolupráce. Nevstupujeme tedy do neprobádaných vod, a i když přichází člověk z vně organizace, není pro nás neznámý. Naopak, výhodou pro organizaci je, že netrpí tzv. „vnitropodnikovou slepotou“.

Jak se bude vyvíjet tvoje další spolupráce s ČSAP?

V současnosti probíhá předávání funkce nové zástupkyni. Pan ředitel se rozhodl dál využívat mých znalostí, takže v ČSAP zůstávám. Budu se podílet na standardizaci a plánování činností s ohledem na cíle organizace v krátce i střednědobém horizontu, přípravě podkladů k rozhodování vedení. Dalo by se říct na úrovni back office manažera, protože nám právě tento prvek v organizační struktuře chybí.

Připravila: Veronika

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 221
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.