Národní asociace pacientských organizací (NAPO)

Česká společnost AIDS pomoc stála u zrodu Národní asociace pacientských organizací, která byla formálně založena v lednu 2022.

Národní asociace pacientských organizací sdružuje pacientské organizace zaměřené na všechny typy onemocnění i zdravotního postižení působící v České republice. Úkolem NAPO je prosazovat kolektivní zájmy pacientů a poskytovat podporu svým členským organizacím.

Cílem NAPO je stát se respektovaným partnerem pro Ministerstvo zdravotnictví, Státní úřad pro kontrolu léčiv, Státní zdravotní ústav i další instituce v oblasti podpory zdraví, které vyhledávají nebo konzultují názory pacientů.

Vedle našeho zapojení do práce Pacientské rady ministra zdravotnictví je členství v NAPO dalším místem, kde můžeme formulovat požadavky pacientů na český zdravotní systém a ovlivňovat fungování českého zdravotnictví. ČSAP je aktuálně na dobu 4 let předsedající pacientskou organizací a na rozvoji činnosti NAPO se podílí i prostřednictvím administrace grantu EHP, který ČSAP jako vedoucí konsorcia zakládajících členů získala.

https://silapacientu.cz/

Připravila Markéta

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 221
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.