Nová injekční léčba HIV. Místo každodenních prášků jen 12 injekcí za rok

První výsledky nové klinické studie prezentované v březnu letošního roku na Konferenci o retrovirech a oportunních infekcích (CROI 2019) v americkém Seattlu ukazují, že měsíční injekce obsahující kombinaci léků proti HIV je stejně účinná jako standardní denní perorální léčba (podání léku ústy). Injekční aplikace jednou za měsíc je zároveň preferovaná volba užívání léku u 90% dotazovaných pacientů.

Profesorka Chloe Orkinová z britské Queen Mary Univerzity prohlásila: „Jedná se o vůbec první injekční léčbu HIV, která snižuje počet dnů terapie z 365 na 12 za rok. Je to změna paradigmatu pro lidi žijící s HIV, protože je konečně osvobozuje od cyklu každodenní tabletky, která je určující vlastností terapie HIV již několik desetiletí. Účinnost nového léku je vynikající a pacienti ho převážně upřednostňovali před standardní kombinací tablet."

Studie FLAIR (First Long-Acting Injectable Regimen), sponzorovaná společností ViiV Healthcare, srovnávala novou dlouhodobě působící lékovou kombinaci (obsahující léky cabotegravir a rilpivirin) podávané každé čtyři týdny se standardní denní perorální léčbou, která obsahuje kombinaci tří léčivých látek.

Do studie bylo zapojeno 566 mužů a žen žijících s HIV ve Spojeném království, Kanadě, Francii, Německu, Itálii, Japonsku, Nizozemí, Rusku, Jižní Africe, Španělsku a Spojených státech. Výzkumný tým zjistil, že míra potlačení viru HIV v 48. týdnu studie byla podobně vysoká u obou léčebných postupů (více než 93%).

Údaje o preferencích pacientů v 48. týdnu ukázaly, že 90,8% pacientů upřednostňuje injekční aplikaci s dlouhodobým účinkem ve srovnání s 0,7% pacientů, kteří preferovali předchozí perorální léčbu. Selhání potlačení viru bylo v obou léčbách vzácné a tři potvrzená selhání v rameni s dlouhodobě působící injekcí byla u lidí, kteří měli méně častý subtyp HIV a u nichž se vyvinula rezistence k léčbě.

Léčba dlouhodobě působícími injekčními přípravky byla obecně dobře snášena, s nízkým výskytem závažných nežádoucích příhod (6,4%) a nežádoucích účinků, které vedly ke stažení ze studie (3,2%). Vedlejší účinky nové injekční kombinace léčiv zahrnovaly reakce v místě vpichu injekce (zánět nebo poškození v okolní tkáni, někdy v důsledku alergické reakce), ale téměř všechny z nich byly mírné nebo středně závažné, měly délku trvání přibližně tři dny a klesající frekvenci.

Společnost ViiV Healthcare plánuje podat žádost o registraci léku regulačním orgánů v průběhu letošního roku. O dalším postupu registrace a termínu uvedení na trh vás budeme informovat.

Zdroj: Queen Mary University of London, www.qmul.ac.uk/media/news/2019/smd/first-ever-injectable-hiv-drug-is-a-paradigm-shift-for-patients.html

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.