Nový pohled na roli proteinů ve spící fázi infekce HIV

Pochopení spící fáze (latence) HIV na molekulární úrovni je klíčové ve snaze odstranit virus způsobující AIDS. Latentní infikované buňky v rezervoáru (zásobárně) – kde se virus schovává a je přítomen v těle infikovaného pacienta v pohotovostním režimu – jsou příčinou, proč antiretrovirová léčba nikdy neodstraní virus. Ve zkratce tyto spící zásobárny HIV představují největší překážku v léčbě onemocnění.

V nové studii vedené virologem Dr. Marc-André Langlois z Otawské lékařské fakulty, výzkumníci objevili možného hráče měnícího pravidla hry. Má potenciál ukázat cestu ve výzkumu léčby HIV. Výsledky publikované v časopise Nature Communications ukazují, že rodina hostitelských proteinů, dlouho vnímaná jako čistě antiretrovirová, někdy také pomáhá spícímu HIV najít bezpečný úkryt v pacientově těle.

S využitím špičkové technologie popisuje Dr. Langlois a jeho spolupracovníci vliv hostitelem zakódovaných proteinů zvaných APOBEC3 (A3). Tyto proteiny mají schopnost potenciálně zmutovat virovou DNA a omezit retroviry jako je HIV stejně tak jako ostatní typy virů. Ale poslední zjištění týmu naznačuje, že tyto proteiny mohou hrát také jinou úlohu a není to vždy ve prospěch pacienta.

„Ukazujeme nový mechanismus, kterým se HIV může stát latentním – může se stát latentním prostřednictvím akce v našich hostitelských proteinech, které nás mají chránit. Ale ve skutečnosti tyto proteiny mohou napomáhat viru v jeho ukrývání se v těle,“ říká Dr. Langlois.

„Je to důležité zjištění, protože tyto proteiny byly vždy vnímány jako ochranné, které jsou na naší straně. Ale naše práce ukazuje případy, ve kterých se jeví, že mají nechtěné důsledky, a jedním z těchto nechtěných důsledků je pomáhání HIV, aby se stal latentní. A latence HIV je největší překážka v léčbě,“ říká.

„Ano, můžeme udržet HIV pod přísnou kontrolou s antiretrovirovými léky – a tyto léky fungují úžasně. Ale nejsou léčbou. Usilujeme o vyléčení a myslíme, že část protiopatření následujících po odhalení bude zablokování aktivity A3 proteinů, aby se zamezilo latenci HIV,“ říká Dr. Langlois.

„Provedli jsme první ukázku, že tento mechanismus – něco, co nebylo na radaru a jde proti mainstreamovému uvažování – se skutečně děje. Je to první důkaz a budeme na něm stavět v navazujících studií.“

U této studie se Dr. Langlois a jeho tým z Otawské lékařské fakulty zaměřil na infekční experimenty. Poskytli vzorky spolupracovníkům z Univerzity Západního Ontaria, která zpracovala expertizu „podrobné sekvenování viru“ mapující, kde se virus vkládá do lidského genomu po infikování.

Vědci zatím prováděli zkoumání v laboratorních podmínkách a do jisté míry na pacientských vzorcích. Nyní chce Dr. Langlois posunout výzkum na další úroveň, na zvířecí modely.

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/01/230110151022.htm
Připravila Veronika

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.