Očkování proti mpox (dříve známé pod názvem opičí neštovice)

Vzhledem k aktuální epidemii mpox vydalo ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, ve kterém dočasně povoluje distribuci a aplikaci neregistrovaného přípravku JYNNEOS v podobě injekční suspenze.

Vakcína JYNNEOS, která byla za účelem očkování proti mpox schválena, se aplikuje ve dvou dávkách v minimálním rozestupu 28 dní od podání první dávky. Aplikace se provádí do podkoží horní části paže osobám starších 18 let. Před podáním vakcíny je nezbytné podepsat informovaný souhlas.

Očkování je možné podat v režimu preexpoziční profylaxe i postexpoziční profylaxe. Preexpoziční profylaxe je určena jednak zdravotnickým a laboratorním pracovníkům, kteří přicházejí do styku s nakaženou osobou či zpracovávají její vzorky, ale také osobám ve zvýšeném riziku nákazy. Zvláště ti, kteří patří do skupiny mužů majících sex s muži (MSM) by měli zvážit přínos očkování v situacích, kdy jim byla diagnostikována jiná pohlavně přenosná nemoc, kdy mají nebo plánují sex s více partnery, skupinový sex či chemsex, pracují v sexbyznyse nebo se jedná o návštěvníky klubů a saun za účelem sexu. Očkování přináší benefity nejen HIV pozitivním, ale také jejich známým na pre-expoziční profylaxi (PrEP), kteří jsou ve vyšším riziku nákazy mpox.

V režimu postexpoziční profylaxe se očkování podává osobám v epidemiologicky významném kontaktu s osobou s potvrzeným onemocněním mpox, případně s podezřením na ně. Toto riziko vyhodnocuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. V případě uvedeného kontaktu se doporučuje podání vakcíny nejlépe do 4 dnů, maximálně 14 dnů od kontaktu.

Očkování je možné podstoupit na následujících zdravotnických pracovištích:

  • FN Ostrava (Klinika infekčního lékařství),
  • FN v Motole (Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol),
  • FN Plzeň (Infekční klinika),
  • FN Brno,
  • FN Bulovka (Klinika infekčních nemocí),
  • FN Olomouc,
  • FN Hradec Králové (Klinika infekčních nemocí),
  • Ústřední vojenská nemocnice (Klinika infekčních nemocí),
  • Státní zdravotní ústav.

Očkování je pro indikované osoby bezplatné, zájemce o očkování hradí jen aplikaci vakcíny.

Vzhledem k tomu, že se v Evropě vyskytuje mpox v 96 % u MSM a v 38 % se jedná o osoby žijící s infekcí HIV, je třeba myslet na prevenci zvláště v těchto řadách. Experti navíc předpokládají, že další vlna epidemie ještě přijde. Využijte možnosti ochránit sebe i komunitu očkováním.

Připravila Veronika

Obrázek č. 209
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.