Osoby žijící s HIV mají vyšší riziko rakoviny plic

Podle studie publikované v Lancet HIV se u osob žijících s HIV ve srovnání s obecnou populací s vyšší pravděpodobností rozvine rakovina plic, což může být spojeno s častějším výskytem kouření a potlačením imunity. Dobrá zpráva je, že rakovina plic u HIV pozitivních osob postupně klesá, zvláště u mladších věkových skupin.

„Snížení rizika rakoviny plic u osob žijících s HIV je nejzřetelnější mezi mladšími 50 let, kteří ukazují postupný pokles v míře rizika ve srovnání s obecnou populací,“ napsali autoři studie. „Nicméně pro narůstající počet lidí žijících s HIV, kteří se dožívají více než 50 let, překročilo absolutní riziko rakoviny plic běžné rakoviny související s AIDS, což je extrémně velké riziko a zátěž pro veřejné zdraví.“

Předchozí výzkum ukázal, že se u lidí s HIV častěji vyvine několik druhů rakoviny, včetně rakoviny související s AIDS jako je Kaposiho sarkom a non-Hodgkinův lymfom, tak i malignity, které přímo nesouvisí s HIV. Rakovina plic je dle odhadů druhým nejčastějším druhem rakoviny mezi lidmi s HIV v USA a předpokládá se, že bude představovat 15 % všech rakovin v této populaci v roce 2030.

Dr. Cameron Haas a Dr. Meredith Shiels z Národního institutu pro rakovinu se společně s kolegy podívali na výskyt rakoviny plic mezi lidmi žijícími s HIV s využitím dat z období 2001 až 2016. Data byla ze studie, která propojuje informace z HIV registrů a registrů rakoviny v 11 státech. Analýza zahrnovala HIV pozitivní osoby ve věku 20 až 89 let.

Celkově bylo identifikováno 3 426 případů rakoviny plic během více než 4 milionů osoboroků během sledování, s celkovým výskytem 79,4 případů na 100 000 osoboroků. Muži a ženy, kteří injekčně užívali drogy, měli významně vyšší riziko rakoviny plic ve srovnání s muži majícími sex s muži.

Výskyt rakoviny plic u lidí žijících s HIV významně poklesl během trvání studie z 124,4 případů na 100 000 osoboroků během 2001 až 2004 k 58,3 na 100 000 osoboroků během let 2013 až 2016. Celkový výskyt poklesl o 6 % na rok v průběhu studie s největším poklesem mezi mladšími lidmi: 11% pokles ve věkové skupině 20 až 29 let versus 5% pokles u skupiny 50 až 59 let a 3% pokles u osob mezi 70 až 89 lety.

„Mezi lety 2001 a 2016 riziko rakoviny plic pokleslo u lidí žijících s HIV ve věku 20 až 69 let, ale zůstává podstatně vyšší ve srovnání s obecnou populací, pravděpodobně kvůli kombinaci kouření a potlačení imunity,“ uzavírají autoři studie. „Pro osoby žijící s HIV ve věku 60 let a starší, riziko rakoviny plic přesahuje dvě z nejčastějších AIDS definujících rakovin, což zdůrazňuje význam rakoviny plic mezi narůstající stárnoucí populaci lidí žijících s HIV.“

„Pokles rizika rakoviny plic u osob žijících s HIV pravděpodobně odráží pokroky v přístupu a léčbě s kombinovanou antiretrovirovou léčbou, zvláště pro mladší věkovou skupinu (mezi 20 až 39 roky),“ napsali vědci. „Prevence a vyhledávání rakoviny plic u lidí žijících s HIV by mělo být upřednostněno u vzrůstajícího podílu osob starších 50 let.“

Zdroj: https://www.poz.com/article/people-living-hiv-greater-risk-lung-cancer

Připravila Veronika

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.