Osoby žijící s HIV mají vyšší riziko rakoviny plic

Podle studie publikované v Lancet HIV se u osob žijících s HIV ve srovnání s obecnou populací s vyšší pravděpodobností rozvine rakovina plic, což může být spojeno s častějším výskytem kouření a potlačením imunity. Dobrá zpráva je, že rakovina plic u HIV pozitivních osob postupně klesá, zvláště u mladších věkových skupin.

„Snížení rizika rakoviny plic u osob žijících s HIV je nejzřetelnější mezi mladšími 50 let, kteří ukazují postupný pokles v míře rizika ve srovnání s obecnou populací,“ napsali autoři studie. „Nicméně pro narůstající počet lidí žijících s HIV, kteří se dožívají více než 50 let, překročilo absolutní riziko rakoviny plic běžné rakoviny související s AIDS, což je extrémně velké riziko a zátěž pro veřejné zdraví.“

Předchozí výzkum ukázal, že se u lidí s HIV častěji vyvine několik druhů rakoviny, včetně rakoviny související s AIDS jako je Kaposiho sarkom a non-Hodgkinův lymfom, tak i malignity, které přímo nesouvisí s HIV. Rakovina plic je dle odhadů druhým nejčastějším druhem rakoviny mezi lidmi s HIV v USA a předpokládá se, že bude představovat 15 % všech rakovin v této populaci v roce 2030.

Dr. Cameron Haas a Dr. Meredith Shiels z Národního institutu pro rakovinu se společně s kolegy podívali na výskyt rakoviny plic mezi lidmi žijícími s HIV s využitím dat z období 2001 až 2016. Data byla ze studie, která propojuje informace z HIV registrů a registrů rakoviny v 11 státech. Analýza zahrnovala HIV pozitivní osoby ve věku 20 až 89 let.

Celkově bylo identifikováno 3 426 případů rakoviny plic během více než 4 milionů osoboroků během sledování, s celkovým výskytem 79,4 případů na 100 000 osoboroků. Muži a ženy, kteří injekčně užívali drogy, měli významně vyšší riziko rakoviny plic ve srovnání s muži majícími sex s muži.

Výskyt rakoviny plic u lidí žijících s HIV významně poklesl během trvání studie z 124,4 případů na 100 000 osoboroků během 2001 až 2004 k 58,3 na 100 000 osoboroků během let 2013 až 2016. Celkový výskyt poklesl o 6 % na rok v průběhu studie s největším poklesem mezi mladšími lidmi: 11% pokles ve věkové skupině 20 až 29 let versus 5% pokles u skupiny 50 až 59 let a 3% pokles u osob mezi 70 až 89 lety.

„Mezi lety 2001 a 2016 riziko rakoviny plic pokleslo u lidí žijících s HIV ve věku 20 až 69 let, ale zůstává podstatně vyšší ve srovnání s obecnou populací, pravděpodobně kvůli kombinaci kouření a potlačení imunity,“ uzavírají autoři studie. „Pro osoby žijící s HIV ve věku 60 let a starší, riziko rakoviny plic přesahuje dvě z nejčastějších AIDS definujících rakovin, což zdůrazňuje význam rakoviny plic mezi narůstající stárnoucí populaci lidí žijících s HIV.“

„Pokles rizika rakoviny plic u osob žijících s HIV pravděpodobně odráží pokroky v přístupu a léčbě s kombinovanou antiretrovirovou léčbou, zvláště pro mladší věkovou skupinu (mezi 20 až 39 roky),“ napsali vědci. „Prevence a vyhledávání rakoviny plic u lidí žijících s HIV by mělo být upřednostněno u vzrůstajícího podílu osob starších 50 let.“

Zdroj: https://www.poz.com/article/people-living-hiv-greater-risk-lung-cancer

Připravila Veronika

Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.