Oxfordská vakcína proti COVID-19 spouští podobnou imunitní odpověď u HIV pozitivních jako u HIV negativních

Koncem dubna 2021 přinesl britský článek první zevrubné výsledky u HIV pozitivních osob týkajících se odpovědi T a B buněk na očkování vakcínou Oxford/AstraZeneca.

Studie publikovaná jako předtisk Lancetu (prestižním lékařském časopise) neuvádí žádné významné rozdíly v imunitní odpovědi u HIV pozitivních osob na antiretrovirové léčbě (ART) s nedetekovatelnou virovou náloží ve srovnání s HIV negativní kontrolní skupinou v téže fázi studie (2/3). [1]

Druhý související článek také neuvádí žádné rozdíly v odpovědi na tutéž vakcínu u HIV pozitivních osob v Jižní Africe. [2]

Britská studie byla podstudií o 54 účastnících, kterými byli muži žijícími s HIV. Medián (nejčastěji zastoupená hodnota) jejich věku byl 42 let, medián počtu buněk CD4 činil 694 buněk/mm3. Všichni účastníci obdrželi dvě standardní dávky vakcíny ChAdOx-1. Primárním výstupem byla bezpečnost vakcíny, imunitní odpověď byla sekundárním výstupním bodem k hodnocení.

Ve vedlejších účincích nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl mezi HIV pozitivními a HIV negativními účastníky po 7 dnech po každé vakcíně. Zahrnovalo to bolestivost v místě vpichu (49 %), únavu (47 %), bolesti hlavy (47 %), nevolnost (34 %), zimnici (23 %), a bolesti svalů (36 %) a kloubů (9 %). Druhá vakcína (posilovací dávka) byla spojena s mírně menšími vedlejšími účinky.

Ačkoliv zde existoval teoretický předpoklad, že chronický zánět u HIV pozitivních může ovlivnit odpověď na vakcínu, vakcína neměla žádný vliv na aktivaci jak CD4 tak CD8 buněk v žádném časovém úseku.

Přestože tyto výsledky jsou předběžné, další kontrola je plánována po 6 a 12 měsících.

Výzkumníci připustili limity v podobě genderové zastoupení (v kontrolní skupině bylo 50 % žen) a že je zapotřebí více dat pro osoby s nižším počtem CD4 buněk. Učinili závěr, že žádný rozdíl v imunitní odpovědi v závislosti na HIV statusu by měl být „velmi povzbudivý a měl by posílit zprávu, že lidé žijící s HIV by měli být podpořeni, aby obdrželi vakcínu“.

I když většina klinických studií ve fázi 3 na současné vakcíny proti COVID-19 zahrnovala také HIV pozitivní, jejich počet byl obecně příliš nízký, aby poskytl data o klinické účinnosti a data o imunitní odpovědi zatím nebyla uvolněna.

Oba výsledky ohledně vakcíny Oxford/AZ jsou obzvláště vítané – a další společnosti by měly také publikovat své HIV analýzy.

Zdroj: https://i-base.info/htb/40465

Odkazy na studie:

Frater J et al for the Oxford VaccineTrial Group. Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 in HIV infection. Lancet pre-print. (19 April 2021).
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3829931

Madhi S et al. ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine in people living with and without HIV. DOI: 10.21203/rs.3.rs-322470/v1. (17 March 2021).https://www.researchsquare.com/article/rs-322470/v1

4. 5. 2021 OQYZ

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 180
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.