Post-expozičně podávaný doxycyklin redukuje výskyt pohlavně přenosných infekcí

Nový výzkum uvádí, že muži mající sex s muži se mohou po nechráněném sexu vyhnout nákaze kapavkou, chlamydiemi nebo syfilis použitím jedné dávky antibiotika doxycyklin.

Dr. Annie Luetkemeyer z Kalifornské univerzity v San Franciscu uvedla, že mezi 327 účastníky, kteří užívali pre-expoziční profylaxi (PrEP), aby se nenakazili HIV, se vyskytly sexuálně přenosné infekce (STI) v 32 % a ve skupině těch, kteří užívali doxycyklin jako post-expoziční profylaxi (PEP), se infekce vyskytla v 11 %.

Luetkemeyer na tiskové konferenci u příležitosti Mezinárodní AIDS konference řekla, že rozdíl v poklesu STI činil 66 % na čtvrtletí. Dále uvedla, že se podobně u 174 osob žijících s HIV objevily nové STI v 30,5 % v kontrolní skupině, která neužívala doxycyklin, vs ve 12 % ve skupině s doxycyklinem. Rozdíl poklesu STI činil 62 % na čtvrtletí.

„Je to skutečně fascinující práce v oblasti prevence STI. Jedná se o klíčovou strategii prevence STI, která naprosto mění situaci,“ uvedla Dr. Sharon Lewin, zvolená prezidentka AIDS společnosti a specialistka na infekční nemoci melbournské Univerzity v Austrálii.

„Naše studie ukazuje, že jediná dávka doxycyklinu užitá po sexu bez kondomu je bezpečná a vysoce efektivní strategie ke snížení přenosu STI u populace těžce zasažené probíhající epidemií STI,“ uvedla Luetkemeyer a zmínila aktuálně probíhající infekce jako je syfilis, kapavka a chlamydie v USA a mnoha dalších částech světa.

Luetkemeyer společně s kolegy zjišťovala účinnost doxycyklinu jako post-expoziční profylaxe (PEP) v otevřené klinické studii, která zahrnoval účastníky z klinik věnujících se sexuálnímu zdraví a HIV v Seattlu a San Franciscu.

Vhodní účastníci museli být při narození mužského pohlaví, žít s HIV nebo užívat HIV PrEP a mít v anamnéze bakteriální STI a sex bez kondomu s mužským partnerem, obojí v roce předcházejícím náboru do studie. Nejčastěji zastoupeným počtem sexuálních partnerů v předešlých 3 měsících bylo číslo 9. Účastníci byli náhodně rozděleni v poměru 2:1 do skupiny k užívání 200 mg doxycyklinu po sexu bez kondomu (užití co nejdříve to bylo možné, v průběhu 24 hodin), anebo byli náhodně přiřazeni do skupiny se standardní péčí.

Studie byla zastavena v květnu 2022, kdy průběžná analýza ukázala, že doxycyklinová skupina má postupně nižší výskyt STI jak u osob žijících s HIV, tak u těch, kteří užívali HIV PrEP. Účastníci uváděli užití doxycyklinu v 87 % po sexu bez kondomu. Okolo poloviny účastníků si vzalo 10 dávek za měsíc, 30 % vzalo 10–20 dávek měsíčně a 16 % si vzalo více než 20 dávek za měsíc.

Výzkumníci poznamenali, že tetracyklinová rezistence u těch, kteří měli kapavku, se objevila v 20 %, což mohlo snížit účinnost doxycyklinu jako PEP v případě kapavky v této studii.

Zdroj: https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/iac/99983

Připravila: Veronika

Obrázek č. 209
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.