Pozvánka na členskou schůzi spolku 2023

Předsednictvo České společnosti AIDS pomoc si Vás dovoluje pozvat všechny členy spolku na členskou schůzi, která se bude konat dne 28. března 2023 od 17.00 hodin v sídle organizace na adrese Praha 8, Karlín, Malého 282/3. Prezence členů bude probíhat od 16.30 hodin.

Program členské schůze:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a skrutátorů
 3. Představení programu členské schůze, hlasování o programu členské schůze
 4. Zpráva o činnosti spolku v roce 2022
 5. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2022
 6. Zpráva KK o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022, stanovisko KK k výroční zprávě a výsledkům hospodaření
 7. Schválení výroční zprávy spolku a výsledků hospodaření za rok 2023
 8. Program činností a rámcový rozpočet pro rok 2023
 9. Stanovisko kontrolní komise k programu činnosti a rámcovému rozpočtu pro rok 2023
 10. Schválení programu činnosti a rámcového rozpočtu pro rok 2023
 11. Potvrzení kooptace člena předsednictví
 12. Diskuze (různé)
 13. Závěr

Podklady k projednání členskou schůzí budou členům zaslány v dostatečném předstihu, nejpozději 7 dnů před konáním ČS.

Za předsednictvo ČSAP

Petr Kalla
předseda předsednictva

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.