PŘÍPAD 30 TRESTNÍCH OZNÁMENÍ: FIASKO POLICIE A HYGIENY?

Státní zástupce včera zrušil usnesení o zahájení trestního stíhání jednoho z HIV pozitivních mužů, který byl pražskou hygienickou stanicí obviněn z šíření nakažlivé lidské nemoci.

Policie v rámci prověřování trestného činu nezjistila nic jiného, než že se dotyčný muž nakazil jinou pohlavně přenosnou nemocí. Přesto proti němu v druhé polovině dubna zahájila trestní stíhání. Obviněný muž proti zahájení trestního stíhání podal stížnost prostřednictvím obhájce, které státní zástupce vyhověl a trestní stíhání zrušil.

"Rozhodnutí státního zástupce jsme očekávali a ničím nás nepřekvapilo. Naprosto šokující byl naopak postup policejního orgánu, který trestní stíhání zahájil v situaci, kdy neexistoval jediný důkaz, že se obviněný dopustil jakékokoli jednání, kterým by mohl na jiného přenést HIV," uvedl advokát Jakub Tomšej, který HIV pozitivního muže obhajuje.

ČSAP nemá přístup k informacím o tom, jakým způsobem byly jednotlivé případy v rámci třicítky trestních oznámení vyřízeny. U většiny osob, které se na nás obrátily, nicméně již došlo k odložení trestního oznámení a tím i ukončení celé věci.

ČSAP připomíná, že osoby podezřelé nebo dokonce obviněné z trestného činu mají právo na právní pomoc advokáta. V případě zahájení trestního řízení je pro účinnou obhajobu nutné dodržování lhůt, které jsou někdy velmi krátké. V případě dotazů nás kontaktujte na pravnik@aids-pomoc.cz

Obrázek č. 138
Obrázek č. 150

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.