PŘÍPAD 30 TRESTNÍCH OZNÁMENÍ: FIASKO POLICIE A HYGIENY?

Státní zástupce včera zrušil usnesení o zahájení trestního stíhání jednoho z HIV pozitivních mužů, který byl pražskou hygienickou stanicí obviněn z šíření nakažlivé lidské nemoci.

Policie v rámci prověřování trestného činu nezjistila nic jiného, než že se dotyčný muž nakazil jinou pohlavně přenosnou nemocí. Přesto proti němu v druhé polovině dubna zahájila trestní stíhání. Obviněný muž proti zahájení trestního stíhání podal stížnost prostřednictvím obhájce, které státní zástupce vyhověl a trestní stíhání zrušil.

"Rozhodnutí státního zástupce jsme očekávali a ničím nás nepřekvapilo. Naprosto šokující byl naopak postup policejního orgánu, který trestní stíhání zahájil v situaci, kdy neexistoval jediný důkaz, že se obviněný dopustil jakékokoli jednání, kterým by mohl na jiného přenést HIV," uvedl advokát Jakub Tomšej, který HIV pozitivního muže obhajuje.

ČSAP nemá přístup k informacím o tom, jakým způsobem byly jednotlivé případy v rámci třicítky trestních oznámení vyřízeny. U většiny osob, které se na nás obrátily, nicméně již došlo k odložení trestního oznámení a tím i ukončení celé věci.

ČSAP připomíná, že osoby podezřelé nebo dokonce obviněné z trestného činu mají právo na právní pomoc advokáta. V případě zahájení trestního řízení je pro účinnou obhajobu nutné dodržování lhůt, které jsou někdy velmi krátké. V případě dotazů nás kontaktujte na pravnik@aids-pomoc.cz

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.