Pro lidi s HIV je časný skrínink rakoviny konečníku spojen s lepšími výsledky léčby

Podle holandské studie může vést skrínink časných známek rakoviny konečníku u osob žijících s HIV k dřívější diagnóze a lepšímu přežití.

Dr. Jan Prins z Amsterodamské univerzity společně s kolegy uvedl, že v Nizozemí byla u mužů žijících s HIV, kteří mají sex s muži (MSM) a kteří absolvovali skrínink, úmrtnost související s rakovinou konečníku 3,7 % ve srovnání s 24 % u těch, kteří skrínink neabsolvovali. V časopise Lancet uvedli, že zatímco u osob s HIV, které prošly skríninkem, bylo zjištěno více případů rakoviny konečníku, nádor se nacházel v příznivějším stádiu.

„Zjistili jsme, že jedinci se skríninkem měli vyšší pravděpodobnost diagnostikování rakoviny konečníku, ale v časnějším stádiu než nesledovaní jedinci bez skríninku, což vedlo k lepšímu přežití. Tato data jsou důležitým odůvodněním pro vyhledávání časných stádií onemocnění u těch v největším riziku rozvoje rakoviny konečníku.

Prinsova skupina vysvětlila, že od roku 2007 byl v Nizozemí postupně v některých centrech se zaměřením na MSM zaveden skrínink a léčba, s cílem předcházet rakovině konečníku.

Z 227 osob s diagnostikovanou infekcí HIV s rakovinou konečníku ve studii zemřelo 87 osob – 70 během 5 let od stanovení jejich diagnózy. U MSM bylo nejméně pravděpodobné, že zemřou během 5 let (30,6 %), následně u mužů, kteří nemají sex s muži (non-MSM: 37,3 %) a u žen (62,5 %). Navíc ženy a non-MSM měli v době diagnózy tumory v pokročilejším stádiu.

„Naše data podporují to, aby se zdravotničtí pracovníci nezaměřovali pouze na MSM s HIV, ale celou skupinu osob žijících s HIV, protože výskyt rakoviny konečníku je u non-MSM a žen na vzestupu,“ napsal Prins s kolegy.

Dr. Elizabeth Ann Stier z Bostonské univerzity poznamenala, že: „přestože je rakovina konečníku v obecné populaci vzácná, u lidí žijících s HIV je její výskyt nepřijatelně vysoký.“

„Dobrá zpráva je, že skrínink rakoviny konečníku může snížit výskyt a úmrtnost spojenou s touto rakovinou,“ doplnila Dr. Stier. „Nyní je u lidí žijících s HIV zapotřebí optimalizovat zavedení prevence rakoviny konečníku.“

Pro tuto studii využil Prins s kolegy data z probíhajícího Holandského hodnocení AIDS léčby v Nizozemí (ATHENA). Studovaná skupina byla sledovaná od ledna 1996 po prosinec 2020 a zahrnovala 28 175 jedinců s HIV, z nichž 59,7 % tvořili MSM.

Výskyt rakoviny konečníku u MSM s HIV poklesl v zemi v čase ze 107 výskytů na 100 000 osobo-roků v letech 1996 až 2005 na 93,7 výskytů na 100 000 osobo-roků v letech 2013 až 2020. Zatímco výskyt u non-MSM s HIV a u žen s HIV byly obecně nižší, časem se zvyšoval z 51,08 výskytů na 67,82 na 100 000 osobo-roků a z 8.09 výskytů na 24,95 na 100 000 osobo-roků.

Zdroj: https://www.medpagetoday.com/hivaids/hivaids/102643
Připravila Veronika

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.