Pro lidi s HIV je časný skrínink rakoviny konečníku spojen s lepšími výsledky léčby

Podle holandské studie může vést skrínink časných známek rakoviny konečníku u osob žijících s HIV k dřívější diagnóze a lepšímu přežití.

Dr. Jan Prins z Amsterodamské univerzity společně s kolegy uvedl, že v Nizozemí byla u mužů žijících s HIV, kteří mají sex s muži (MSM) a kteří absolvovali skrínink, úmrtnost související s rakovinou konečníku 3,7 % ve srovnání s 24 % u těch, kteří skrínink neabsolvovali. V časopise Lancet uvedli, že zatímco u osob s HIV, které prošly skríninkem, bylo zjištěno více případů rakoviny konečníku, nádor se nacházel v příznivějším stádiu.

„Zjistili jsme, že jedinci se skríninkem měli vyšší pravděpodobnost diagnostikování rakoviny konečníku, ale v časnějším stádiu než nesledovaní jedinci bez skríninku, což vedlo k lepšímu přežití. Tato data jsou důležitým odůvodněním pro vyhledávání časných stádií onemocnění u těch v největším riziku rozvoje rakoviny konečníku.

Prinsova skupina vysvětlila, že od roku 2007 byl v Nizozemí postupně v některých centrech se zaměřením na MSM zaveden skrínink a léčba, s cílem předcházet rakovině konečníku.

Z 227 osob s diagnostikovanou infekcí HIV s rakovinou konečníku ve studii zemřelo 87 osob – 70 během 5 let od stanovení jejich diagnózy. U MSM bylo nejméně pravděpodobné, že zemřou během 5 let (30,6 %), následně u mužů, kteří nemají sex s muži (non-MSM: 37,3 %) a u žen (62,5 %). Navíc ženy a non-MSM měli v době diagnózy tumory v pokročilejším stádiu.

„Naše data podporují to, aby se zdravotničtí pracovníci nezaměřovali pouze na MSM s HIV, ale celou skupinu osob žijících s HIV, protože výskyt rakoviny konečníku je u non-MSM a žen na vzestupu,“ napsal Prins s kolegy.

Dr. Elizabeth Ann Stier z Bostonské univerzity poznamenala, že: „přestože je rakovina konečníku v obecné populaci vzácná, u lidí žijících s HIV je její výskyt nepřijatelně vysoký.“

„Dobrá zpráva je, že skrínink rakoviny konečníku může snížit výskyt a úmrtnost spojenou s touto rakovinou,“ doplnila Dr. Stier. „Nyní je u lidí žijících s HIV zapotřebí optimalizovat zavedení prevence rakoviny konečníku.“

Pro tuto studii využil Prins s kolegy data z probíhajícího Holandského hodnocení AIDS léčby v Nizozemí (ATHENA). Studovaná skupina byla sledovaná od ledna 1996 po prosinec 2020 a zahrnovala 28 175 jedinců s HIV, z nichž 59,7 % tvořili MSM.

Výskyt rakoviny konečníku u MSM s HIV poklesl v zemi v čase ze 107 výskytů na 100 000 osobo-roků v letech 1996 až 2005 na 93,7 výskytů na 100 000 osobo-roků v letech 2013 až 2020. Zatímco výskyt u non-MSM s HIV a u žen s HIV byly obecně nižší, časem se zvyšoval z 51,08 výskytů na 67,82 na 100 000 osobo-roků a z 8.09 výskytů na 24,95 na 100 000 osobo-roků.

Zdroj: https://www.medpagetoday.com/hivaids/hivaids/102643
Připravila Veronika

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 221
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.