Proč u některých pacientů přetrvává nízká virová nálož

(Seattle, Washington) Antiretrovirové léky (ARV) změnily infekci HIV z rozsudku smrti na chronickou nemoc. U většiny pacientů léky trvale snižují hladinu viru HIV pod detekovatelnou hranici. Snižují hladinu viru natolik, že u těchto pacientů běžné testy ve vzorku krve HIV virus neodhalí. Stále nevysvětlený je však jev, kdy u asi 10% infikovaných pacientů, navzdory pravidelnému užívání antiretrovirotik, zůstává nízká, přesto snadno zjistitelná virová hladina.

Odpověď na tuto hádanku nabízí americká studie. Podle ní má tento jev má na svědomí populace duplikujících se buňek obsahujících genom HIV. Tyto ‚repliklony‘ ukazují, co by mohlo být hlavním nedostatkem ve strategii léčby HIV. Stručně řečeno - pomocí editoru genomu CRISPR lze z z infikovaných buněk geny HIV odstranit (vyříznout). Studie na opicích, u nichž byl tento postup uplatněn, vypadají nadějně. Rizika jsou však v současné době příliš vysoká, protože říznout se může na špatném místě - nasměrování editoru na správné buňky totiž není zrovna jednoduché.

Lidé infikovaní virem HIV, kteří mají i navzdory ARV léčbě, nízkou (detekovatelnou) hladinu viru v krvi, často nedají lékařům spát. Elias Halvas pracuje v Mellorsově laboratoři. Vědec popsal analýzu virových izolátů a krevních buněk od osmi mužů a jedné ženy, kteří měli navzdory užívání ARV záhadně přetrvávající nízkou virovou hladinu. Halvas a spolupracovníci si všimli něčeho zvláštního. Pokaždé, když HIV infikuje buňku, virus zkopíruje svůj genom RNA do verze DNA, která se pokaždé integruje do naprosto identické části chromozomu, která se však člověk od člověka liší. Sekvence HIV DNA odebraná z různých buněk u stejné osoby byla také identická.

Vědci již dlouho vědí, že HIV se umí kopírovat dvěma způsoby. V základním replikačním cyklu vytváří HIV DNA integrovaná v chromozomu nové virony, které z této buňky vycházejí a infikují pokaždé jiné mutace. ARV v tomto procesu blokují více kroků. Na druhé straně, HIV v podstatě dostane zelenou, a to když infikuje imunitní buňku, která se pak sama klonuje. Tyto buňky pak nesou virový genom.

ARV nemají na tento proces žádný vliv a virová DNA končí ve stejné chromozomální pozici ve všech dceřiných buňkách, a to bez získání nových mutací. Tyto klony mohou produkovat nové viriony samotné, ale ARV, které pacienti užívají, nové infekce zastaví. Mellorův tým tak vysvětlil příčiny, nízké, ale přetrvávající virové zátěže.

Přeložila Alena, redakčně krátil Jirka
Zdroj: http://www.eatg.org/news/curing-hiv-just-got-more-complicated-can-crispr-help/

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 160
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.