Projekt: Inovace v oblasti podpory a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity

Česká společnost AIDS pomoc zahájila realizaci projektu zaměřeného na vývoj nových služeb pro osoby z HIV pozitivní komunity a osoby z jejího blízkého okolí, jako jsou rodinní příslušníci, partneři, přátelé, spolupracovníci apod.

Cílem projektu je vytvořit a nabídnout těmto osobám takovou službu, která bude plně odpovídat jejich potřebám a bude schopna tyto potřeby úspěšně a efektivně naplňovat.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • Mapování potřeb klientů a systému současně poskytovaných služeb.
  • Rešerše odborných článků, studií a dalších relevantních zdrojů k dané problematice.
  • Výměna know-how a dobré praxe v zahraničních organizacích.
  • Analyzování získaných poznatků.
  • Ideace nové služb.y
  • Prototypování služby a testování těchto prototypů.
  • Zkušební půlroční provoz nové ambulantní služby.
  • Evaluace a nastavení finální podoby nové služby.

Realizace projektu „Inovace v oblasti podpory a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity s využitím dobré zahraniční praxe“, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011350, započala v prosinci 2019 a bude probíhat po dobu dvou let do listopadu 2021. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.