Průkopnická metoda odhaluje dynamickou strukturu Gag mřížky u HIV

Viry nahánějí hrůzu. Napadají naše buňky jako neviditelná armády a každý typ přináší vlastní strategii útoku. Zatímco viry devastují komunity lidí i zvířat, vědci dotahují odvracení útoků. Mnoho z nich užívá elektronovou mikroskopii, nástroj, který umožňuje „vidět“, co jednotlivé molekuly virů dělají. Zatím však i ty nejsofistikovanější metody vyžadují, aby byl tento vzorek zmražen a znehybněn, aby se dosáhlo co největšího rozlišení.

Nyní fyzici z University of Utah prozkoumali způsob zobrazování částic velikosti viru v reálném čase při pokojové teplotě s působivým rozlišením. V nové studii tato metoda odhaluje, že mřížka, která tvoří hlavní stavební složku viru HIV, je dynamická. Tento objev rozptylující se mřížky z proteinů Gag a GagPol, dlouho považovaných za statický, otevírá potenciál k nové léčbě.

Když virové částice HIV pučí z infikované buňky, mají viry zpoždění před tím, než se stanou infekční. Proteáza, enzym, který je vložený jako poloviční molekula v GagPol proteinech, se musí navázat na další podobnou molekulu v procesu zvaném dimerizace. Ten spouští zrání viru, které vede k infekčnosti částice. Nikdo neví, jak tyto poloviční proteázové molekuly nachází jedna druhou a dimerizují, ale možná to má co dočinění s reorganizací mřížky tvořené proteiny Gag a GagPol, které prostě leží uvnitř virové obálky. Gag je hlavním stavebním proteinem a ukázalo se, že je postačuje k sestavení částic podobných viru. Gag proteiny tvoří mřížku šestihranné struktury, která se prolíná s nepatrnými vloženými mezerami. Tato nová metoda ukázala, že Gag proteinová mřížka není statická.

„Tato metoda je jedním krokem vpřed před užitím mikroskopu, který tradičně dává pouze statické informace. Navíc jsme k nové mikroskopické metodě užili matematický model a biochemické experimenty, abychom ověřili dynamickou mřížku. Kromě viru, hlavním důsledkem této metody je, že můžete vidět, jak se pohybují molekuly kolem buňky. Můžete s tím studovat biomedicínskou strukturu.“

Ipsita Saha, vedoucí autor, promovaný výzkumný asistent Univerzity v Utahu v Oddělení fyziky a astronomie

Toto je první studie ukazující, že struktura proteinové mřížky virového obalu je dynamická. Tento nový nástroj bude důležitý k lepšímu pochopení změn, které se objevují v mřížce během vzniku nových virových částic, které dozrávají v nebezpečně infekční. „Jaké jsou molekulární mechanismy, které vedou k infekci? Otevírá to novou řadu studií,“ řekl Saha.

Zkráceno a přeloženo z: https://www.news-medical.net/news/20200716/Pioneering-method-reveals-the-dynamics-of-HIV-Gag-lattice.aspxPřipravila Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 201
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.