Průzkum kvality péče pro HIV+ - Vylosovaní výherci!

Od podzimu loňského roku až do 31. 5. 2022 jsme prováděli průzkum zaměřený na kvalitu zdravotní péče pro lidi žijící s HIV. Naším cílem bylo získat co nejvíce informací a vytvořit si co nejpřesnější obrázek. Věříme, že odpovědi respondentů nám pomohou ovlivnit další vývoj ve zdravotnictví v České republice.

Koncem června 2022 proběhlo v Domě světla České společnosti AIDS pomoc za přítomnosti ředitele Domu světla Jiřího Pavláta, jeho zástupkyně Gabriely Fellingerové a ředitelky průzkumné agentury SC&C losování 10 výherců, kteří od nás za své odpovědi dostanou každý 3000,- Kč.

Pokud některý z níže uvedených kódů odpovídá kódu, který vám byl přidělený při vyplňování dotazníku, neváhejte a ozvěte se nám na adresu: oldrich.linda@aids-pomoc.cz. Rádi bychom vám předali vaši výhru.

Vylosované kódy:

  • OSTxarzY0WG
  • HKzrW3QJaL
  • HKRhWiiCQ2
  • UNLX1fJeCKl
  • UVNjOSKeCzT
  • BRN7bjjhZe7
  • BULDeM67Uym
  • BULGY9Be3Ok
  • UVNu5H9IPH+
  • UVNXoIhnhv7

O základních výsledcích průzkumu a následných krocích vás budeme průběžně informovat.

Ještě jednou vám děkujeme za zapojení do průzkumu. I díky vašim odpovědím se může péče o lidi žijící s HIV posunout dál.

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 205
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.