Průzkum kvality péče pro HIV+ - Vylosovaní výherci!

Od podzimu loňského roku až do 31. 5. 2022 jsme prováděli průzkum zaměřený na kvalitu zdravotní péče pro lidi žijící s HIV. Naším cílem bylo získat co nejvíce informací a vytvořit si co nejpřesnější obrázek. Věříme, že odpovědi respondentů nám pomohou ovlivnit další vývoj ve zdravotnictví v České republice.

Koncem června 2022 proběhlo v Domě světla České společnosti AIDS pomoc za přítomnosti ředitele Domu světla Jiřího Pavláta, jeho zástupkyně Gabriely Fellingerové a ředitelky průzkumné agentury SC&C losování 10 výherců, kteří od nás za své odpovědi dostanou každý 3000,- Kč.

Pokud některý z níže uvedených kódů odpovídá kódu, který vám byl přidělený při vyplňování dotazníku, neváhejte a ozvěte se nám na adresu: oldrich.linda@aids-pomoc.cz. Rádi bychom vám předali vaši výhru.

Vylosované kódy:

  • OSTxarzY0WG
  • HKzrW3QJaL
  • HKRhWiiCQ2
  • UNLX1fJeCKl
  • UVNjOSKeCzT
  • BRN7bjjhZe7
  • BULDeM67Uym
  • BULGY9Be3Ok
  • UVNu5H9IPH+
  • UVNXoIhnhv7

O základních výsledcích průzkumu a následných krocích vás budeme průběžně informovat.

Ještě jednou vám děkujeme za zapojení do průzkumu. I díky vašim odpovědím se může péče o lidi žijící s HIV posunout dál.

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.