S injekční HIV léčbou jsou prý pacienti spokojení

Pacienti, kteří dostávali kombinaci dvou dlouhodobě působících injekčních antiretrovirotik jednou měsíčně, vyjádřili velkou spokojenost s formou této léčby a téměř všichni uvedli, že tento způsob preferují před polykáním prášků. Vyplanulo to ze dvou studií předložených v IAS 2019.

Studie ATLAS (antiretrovirová terapie jako dlouhodobě potlačující léčba) hodnotila injekční kabotegravir plus rilpivirin (prodávaný ve formě pilulek jako Edurant) u lidí, kteří přešli ze standardního perorálního kombinovaného režimu s plně potlačenou virovou náloží. Studie FLAIR (první dlouhodobě působící injekční režim) testovala injekční kombinaci s lidmi, kteří poprvé zahájili léčbu HIV. Dříve prezentované výsledky ukázaly účinnost injekčního režimu při potlačování virové zátěže.

Do studie ATLAS bylo zapojeno 616 lidí, kteří se již s HIV léčí. Účastníci pokračovali v užívání perorálního režimu nebo přešli na injekční režim kabotegraviru a rilpivirinu. Obě skupiny měly podobné výsledky fyzického a duševního zdraví, ale skupina, která dostávala injekce, vykazovala vyšší spokojenost s léčbou. Po 44 týdnech v injekčním režimu 97% účastníků, kteří přešli, uvedlo, že dávají přednost dlouhodobě působící injekční léčbě.

Do studie FLAIR bylo zapojeno 556 lidí, kteří zahájili léčbu poprvé. Účastníci zahájili léčbu perorálním režimem dolutegravir / abakavir / lamivudin a poté buď zůstali v perorálním režimu, nebo přešli na injekční kabotegravir a rilpivirinový režim. Účastníci ve skupině, která dostávala injekce, vyjádřili vyšší míru spokojenosti s jejich léčbou a 99% uvedlo, že ji upřednostňovali před perorální terapií. Lidé, kteří se dobrovolně účastnili studií nových injekčních léků, mohou být více nadšeni motivováni pro léčbu, než ostatní HIV pozitivní pacienti.

Injekce jednou za dva měsíce?

Experimentální jednoměsíční injekce je podle studie stejně účinná, i když je aplikovaná každý druhý měsíc. Injekce je dvousložková a studie tvrdí, že bylo dodrženo potlačení viru do 48 týdnů v pozdním stádiu. Dvousložkové kombinace léků proti HIV v dlouhodobějších studiích postupně dokládají menší množství vedlejších účinků léčby. Podrobné výsledky budou představeny na jedné z nadcházejících lékařských konferencí.

Zdroj: www.ias2019.org, www.reuters.com
Přeložila Alena, upravil Jirka

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.