S jakými drogami se dnes můžete setkat ve společnosti? 2. díl - konopné látky

2. díl - konopné látky

V druhém dílu seriál o drogách, na které můžeme běžně narazit ve společnosti, se věnujeme konopným látkám. Jak už jsme uváděli v prvním dílu, naším cílem není nabádat k užívání drog. Ale chceme abyste věděli, co děláte a jakým nepříjemnostem a problémům můžete čelit.

Mezi konopné drogy patří marihuana (samičí květenství konopné rostliny, slangově tráva, gandža, hulení, skank, zelí, mařka) a silnější hašiš (produkt z pryskyřice, kterou je květenství pokryto, slangově šit, plastik, haš). Účinnou látkou konopných drog je THC (∆-9-tetrahydrocannabinol). Množství THC v rostlině se liší podle odrůdy a způsobu pěstování. Současný trend ve šlechtění odrůd směřuje k co nejvyššímu obsahu THC na úkor jiných látek, jako CBD nebo CGB, které jsou zodpovědné za většinu pozitivních účinků připisovaných konopí v medicíně. THC samo o sobě (bez CBD a jiných látek) moc léčivých efektů nemá, naopak, zvyšuje riziko psychóz nebo paranoidních stavů.

Způsob užívání a dávkování

Kouření, vaporizace, ústně v potravinách a nápojích. Přesné dávkování je komplikované, protože obsah THC v produktu se může dramaticky lišit. Jeden gram marihuany stačí na 4-5 jointů.

Set a setting

Může se stát, že na konopí budete úzkostní nebo paranoidní. Neužívejte konopné drogy, když se necítíte dobře, ani když jste mezi lidmi, se kterými vám není dobře. Set (jak mi je, co očekávám) a setting (kde a s kým jsem – příjemná party, klid doma) do značné míry určují, co zažiji s konopnými produkty.

Co s konopím chceme zažít

Pocit euforie, povznesená, bezstarostná nálada, bujaré veselí se záchvaty smíchu, lenivý útlum s hloubavou náladou, chuť k jídlu (typicky sladké), úleva od bolesti. Další skupina vyhledávaných účinků souvisí se stavy rozšířeného vědomí, pocitem zostřeného vnímání, změnami orientace v prostoru, subjektivním dojmem změny toku času, narušení kontaktu s realitou, pocity deformace prostoru. Někteří lidé si dají jointa, aby se jim lépe spalo. Může se ale stát, že ráno se nebudu cítit pořádně odpočatý.

Co s konopím spíše nechceme zažít

Pocit těžkých rukou a nohou, zmatenost a nevolnost (zejména v kombinaci s alkoholem), únava, ospalost, zpomalenost, kašel, astmatické záchvaty, sucho v ústech, pocit hladu, chladu, bušení srdce, palpitace, snížení krevního tlaku (patrné zejména když se rychle postavíme), bolest hlavy, úzkostné nebo paranoidní myšlenky, narušené vnímání času, překrvení spojivek (zarudlé oči).

Velmi časté jsou potíže s krátkodobou pamětí (člověk si nepamatuje, co se právě stálo, ztratí nit uprostřed rozhovoru), s koncentrací pozornosti a logickým myšlením. Vštípit si nové poznatky je docela obtížné.

Konopí zpomaluje reakce, zhoršuje koordinaci a soustředění, to všechno se projeví při řízení auta nebo kola (nejhorší to je asi během 4 hodin od užití, pokud kouříte marihuanu).

Rizika a nepříjemnosti

Krátkodobě po užití se může stát, že budete mít závrať, omdlíte, pocítíte akutní dušnost nebo příznaky psychózy. Děsivé zkušenosti v podobě panických stavů, úzkostí, halucinací, dezorientace, zvracení riskujete v případě, kdy si dáte velkou dávku, nejste v dobré náladě před užitím, užijete ústně, nebo když prostě nemáte zkušenosti s konopnými látkami a nevíte, co čekat. Tyto příznaky pominou, jakmile vyprchá účinek užitých kanabinoidů.

Díky ilegalitě pěstíren žádné úřady nekontrolují ani bezpečnost používaných hnojiv a pesticidů, ani jejích množství a načasování jejich použití vzhledem k životnímu cyklu rostlin a ke sklizni. Může se tak stát, že se do našeho organismu dostanou pochybná chemická hnojiva v neodhadnutelném množství.

Dobrá zpráva: THC neovlivňuje mozková centra, která řídí činnost srdce nebo dýchání, proto je prakticky nemožné zemřít na předávkování.

Dlouhodobý vztah

Dlouhodobé nepříjemnosti, způsobené konopnými látkami, rostou společně s dávkami, které užíváte, a s frekvencí užívání. Někteří dlouhodobí uživatelé sami u sebe vnímají chronickou únavu až apatii, horší koncentraci, zhoršení celkové fyzické kondice. Okolí uživatelů někdy mívá dojem, že jejich osobní růst zpomalil.

Kouř ze spalovaného konopí obsahuje dehet a oxid uhelnatý. Kouření dlouhodobě přispívá k poškození plicního imunitního systému (s rizikem rakoviny plic). Dlouhodobé pravidelné kouření konopných drog zvyšuje riziko chronické bronchitidy a chronického kašle.

Jen malá část uživatelů konopných látek u sebe pozoruje nějaké symptomy závislosti. Mezi nejčastějšími příznaky je rozvoj tolerance (když potřebujete větší dávky k dosažení stejného efektu), ztráta kontroly nad užíváním (pokud jde o to, kdy a kolik si dáte). Obecně se má za to, že po vysazení konopných drog člověk netrpí absťákem, ale intenzivní uživatelé popisují i abstinenční symptomy (neklid, nervozita, podrážděnost, pocení, třes, bolesti hlavy, nespavost, úzkost), které trvají až 14 dní.

Konopí a psychika

Konopí může zhoršit psychické problémy. Předpokládá se, že u lidí predisponovaných k psychóze konopí může spustit nebo zhoršit psychotické symptomy. Pokud jste po užití podezíravější, nebo víte, že máte dispozice k psychotickým potížím (výskyt psychóz v rodině), pak je lepší konopí neužívat.

Bezpečnější užívání

Nemá smysl dlouho zadržovat kouř v plicích – THC se vstřebává během několika málo sekund, a když budete mít kouř v plicích déle, nedosáhnete tím většího efektu, jen se déle vystavujete působení toxických látek. Vodní dýmka zchladí kouř, ale nic nefiltruje, takže kouřit přes vodní dýmku není zdravější. Vapování je zdravější, vaporizér marihuanu nebo hašiš zahřeje jen na 180-200 °C, uvolní tak účinné látky, ale výrazně méně těch škodlivých, protože se nic nepálí.

Užité v jídle a pití konopné látky působí nepředvídatelně. V žaludku THC začne účinkovat po hodině nebo i po dvou hodinách, účinek trvá déle než při kouření a může dál sílit. Nakonec z toho může být velmi nepříjemný a stresující zážitek. Proto když jíme nebo pijeme cokoliv s THC, uděláme nejlíp, když začneme malými dávkami a počkáme.

Sex

Konopné látky nás můžou dostat do uvolněné nálady. Možná si budeme připadat méně inhibovaní a naše tělo bude citlivější na kontakt s jinými lidmi. Zdá se, že u některých žen marihuana přispívá k lepšímu prožívání orgasmu. Často se ale stává, že marihuana spíše chuť na sex utlumí.

Koktejl

Kombinace marihuany alkoholem zvyšuje riziko nevolnosti a zvracení. V kombinaci s halucinogeny marihuana vede k delším a intenzivnějším tripům. Někteří lidé pod vlivem marihuany znovu zažívají stavy, které v minulosti měli na tripu, to může být žádoucí, ale také nepříjemné a dezorientující. Konopné látky mohou zmírnit účinky MDMA a jiných stimulačních látek.

Připravila Xenie

Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.