S jakými drogami se dnes můžete setkat ve společnosti? 6.díl: benzodiazepiny

Benzodiazepiny jsou léky, běžně předepisované „na uklidnění“. V Česku jsou benzodiazepiny ve zdravotnictví nadužívány, předepisují se i v situacích, které by bylo možné zvládat i bez psychofarmak (psychoterapie) nebo jinými léky (antidepresiva). Léčba benzodiazepinovými anxiolytiky by neměla přesáhnout 4 týdny.

Benzodiazepiny nejsou antidepresiva, i když hodně lidí si to myslí. Jedná se o skupinu léků (tablety různých barev) s různými účinnými látkami. V Česku se nejčastěji setkáme s Neurolem, Xanaxem, Diazepamem, Oxazepamem, Rivotrilem.

Co chceme zažít s benzodiazepiny

Benzodiazepiny pomáhají rychle odstranit strach, úzkost, navodit pocit klidu, relaxu. Používají se k zastavení panické ataky, zklidnění a navození spánku, odstranění křečí a zmírnění svalového napětí.

Co nechceme zažít s benzodiazepiny

Prvními nežádoucími účinky benzodiazepinů, kterých si všimneme, budou problémy s krátkodobou pamětí a denní únava (často spojená s noční nespavostí). U pravidelných uživatelů se objevuje apatie, dezorientovanost, porucha koordinace pohybů, nechuť k řešení problémů (někdy se mluví dokonce o amotivačním syndromu). Náhlé vysazení benzodiazepinů vede k velmi nepříjemným a život ohrožujícím stavům.

Sex na benzodiazepinech

Benzodiazepiny asi můžou odstranit nějaké zábrany při sexu, ale většinou je člověk příliš unavený, aby se obtěžoval sexuální aktivitou. Erekce na benzodiazepinech nebývá snadná.Výpadky paměti dělají z některých benzodiazepinů (Rivotril) znásilňovací drogu. Může se nám pak stát, že kvůli výpadkům paměti nevíme, co se s námi dělo, ani kdo to s námi dělal.

Co riskujeme s benzodiazepiny

Odvykací stav je životu nebezpečný. Bývá závažnější u benzodiazepinů s kratším eliminačním poločasem (jako Neurol nebo Xanax) a nastupuje dříve (24 hodin od posledního užití). U benzodiazepinů s delším eliminačním poločasem (Rivotril) se abstinenční příznaky objevují týden od posledního užití. Abstinenční příznaky jsou velmi nepříjemné. Zahrnují třes, pocení, křeče, nevolnosti, bolesti hlavy, bušení srdce. V těžší (život ohrožující) formě dochází k epileptickým stavům, deliriu, psychotickým stavům.

Benzodiazepiny mají velkou terapeutickou šíři, není snadné se jimi smrtelně předávkovat, pokud je s ničím nemícháme. Benzodiazepiny se metabolizují v játrech, proto zejména při dlouhodobém užívání jsou játra přetížena. Benzodiazepiny prodlužují reakční čas – při užití se nesmí řídit motorové vozidlo ani obsluhovat stroje. Nejsou výjimečné ani úrazy ve stavu zmatenosti nebo pády pro poruchu svalového napětí a pohybové koordinace.

Závislost na benzodiazepinech vzniká snadno, celkem rychle a je obtížně léčitelná.

Toxický koktejl

Kombinace benzodiazepinů s jinými tlumivými látkami (alkohol, GHB/GBL, ketamin, heroin) nikdy není dobrý nápad. Tlumivé látky si vzájemně zvyšují účinek, můžeme se tak snadno předávkovat, upadnout do bezvědomí a zemřít. Medikace na HIV (například ritonavir nebo cobicistat) může interagovat s benzodiazepiny jako Diazepam nebo Xanax tak, že zvýší hladinu uklidňujících léků v těle. Kombinace benzodiazepinů a stimulujících látek je sice běžná (užíváme je na dojezdu), ale není to dobrý nápad, protože může dojít k nepředvídatelným reakcím.

Dostali jsme se na konec našeho seriálu o psychotropních látkách. Našim cílem nebylo prezentovat jednotlivé látky a rizika, spojená s užíváním. Chtěli jsme podpořit našeho čtenáře v tom, aby hledal informace a dokázal sám pro sebe racionálně zhodnotit potenciální přínosy, ztráty a rizika spojená s látkami, které užívá nebo plánuje užívat.

Chcete se dozvědět víc? Podívejte se na chemsex.cz. Nebo si o tom můžeme promluvit – napište nám na info@chemsex.cz.

Připravila Xenie

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.