Šest věcí k uvážení, když začínáte s léčbou HIV

Aby se imunitní systém udržoval v co nejlepším stavu, doporučuje se dnes začít s léčbou HIV ihned po zjištění HIV pozitivity. Mnoho pacientů takový spěch s medikací znepokojuje, když se zrovna vyrovnávají s šokem ze svého nakažení. I když užívání léků k potlačení HIV je snadnější než kdy dříve (často nově diagnostikovaní pacienti užívají jen jeden prášek jednou denně), začít s léčbou je zásadní a pro některé obtížný krok.

Zahájení léčby HIV je jak velký krok, tak celoživotní závazek. Tady je šest bodů, které je třeba uvážit, když se vydáváte na cestu ke zdravému životu s HIV:

  • 1.Přijměte nový životní styl

Mnozí lidé si projdou mnoha silnými emocemi jako vztek, strach a smutek po zjištění pozitivního výsledku testu. Každý takový pocit je naprosto normální a přesto lze každý z nich snadno projektovat do jedné malé pilulky. Léky na HIV, i když se berou jen jednou denně, jsou neustálou připomínkou vaší seropozititivy, a tak zbývá jen málo prostoru pro nějaké popírání či vyhýbání se tomuto tématu. Cesta k přijetí života s HIV může být dlouhá a nesnadná. Vzpírání se takovému procesu může vést k odkládání začátku léčebného režimu nebo nedůslednému či žádnému braní léků. Je zásadní pracovat s veškerou poskytovanou podporou (od přátel, rodiny a poskytovatelů zdravotní péče), abyste pojmenovali a vyjádřili jakékoli negativní pocity, které v souvislosti s HIV pozitivitou prožíváte, abyste byli připraveni zavázat se k takovému dennímu režimu.

  • 2.Připravte se na fyzické vedlejší účinky

Na cestě k vylepšení účinnosti a minimalizaci vedlejších účinků léků k potlačení HIV se podařily obrovské pokroky. Přesto u některých pacientů dochází v souvislosti s braním léků k tělesným potížím. Často se týkají trávení a po několika týdnech odezní. I tak mohou některé léky vést k dalším symptomům nebo způsobovat živé sny či znepokojivé myšlenky. Většina lidí ale nehlásí žádné přetrvávající obtíže se snášením léků a, dojde-li k problémům, je k dispozici mnoho alternativních léčiv.

  • 3.Vypořádejte se s otázkami duševního zdraví a zneužívání návykových látek

Důsledné braní léků je nutné, protože virus HIV může rychle zmutovat, pokud se nepotlačuje. To pak vede k odolnosti vůči lékům. Podle mých zkušeností jsou nejvýznamnějšími překážkami v důslednosti duševní problémy a zneužívání různých látek. Methamfetamin je drogou opět oblíbenou mezi gayi (vysoce ohrožená skupina) a často se pojí s několikadenním souvislým braním, kdy se nikdo nezatěžuje užíváním léků. Totéž platí pro jiné rekreační drogy. Lidé pod vlivem často přes veškeré snahy vynechávají dávky léků. Proto by si každý, kdo zahajuje léčbu, měl uvědomit nebezpečí zneužívání návykových látek. To samé se týká záležitostí duševního zdraví. Například během manické fáze bipolární poruchy lidé zřídka berou léky (nebo cítí potřebu je brát). Podobně lidé trpící depresemi nemusí dost dbát na braní léků. Kdokoli, kdo zahajuje léčbu, by tedy měl ve spolupráci s poskytovateli zdravotní péče zajistit maximální možnou vyrovnanost v případě výkyvů nálady nebo zneužívání návykových látek.

  • 4.Bojujte s pocitem studu a stigmatu

Ačkoli jsme učinili obrovský pokrok v boji se stigmatem HIV, i dále dopadá na každého, kdo s virem žije. Setkáváme se s klienty, kteří vynechali večerní dávku léků, protože byli na obchodním jednání a neustále mezi kolegy. Jiný například odmítal brát léky o víkendech, kdy měl v péči své děti, ze strachu, že by se ho ptaly na jeho lahvičky s léky. A jiná klientka zase úplně odmítala brát léky, protože bydlela s matkou a tajila svůj stav. V každém ze zmíněných případů stigma pocházející zvenčí a vnitřní stud kvůli HIV měly vliv na dodržování léčby. Pro lidi, kteří zahajují léčbu, je důležité připravit se na takové stigmatizujicí zkušenosti a pracovat s podpůrným systémem a zdravotníky, aby se zbavili veškerých pocitů studu, které pociťují a které mohou mít dopad jejich vlastní sebehodnocení.

  • 5.Staňte se aktivními

Jeden můj klient jednou dorazil na schůzku ohledně léčby a oznámil mi, že začal brát léky proti HIV o dva týdny dříve bez jakýchkoli problémů. Na dotaz jaké léky odpověděl, že nemá tušení – vzal si zkrátka to, co mu doporučil lékař. Úspěšně žít s HIV vyžaduje aktivní přístup ve vztahu k péči o vlastní zdraví. Vztahy s poskytovateli péče by měly být na bázi spolupráce a rozhodnutí ohledně léčby by se měla činit na základě vzájemné komunikace. Je důležité dobře znát všechny léky, které berete, jejich možné vedlejší účinky a kontraindikace s jinými léky a látkami (včetně rekreačních drog). Nebuďte pasivní v rozhodnutích, která mají vliv na vaše zdraví.

  • 6.Udržujte si zdravý systém podpory

Samy léky nestačí ke zdravému životu s HIV. Je nezbytné vyvinout si podpůrný systém, který lékařskou intervenci doplňuje. Být ve spojení s ostatními na různých stupních důvěrnosti, včetně vlastního manžela/manželky či partnera, rodiny, přátel a komunity, je zásadní a pomáhá vám „proplout“ různými pocity, frustracemi a vítězstvími, která prožívá člověk žijíci s HIV. Pracujte na udržování takových společenských styků a zbavte se tak jakéhokoli studu či stigmatu, které vás odcizují od druhých. Podělte se o své zkušenosti a věnujte svůj čas i dobrovolnictví. Prospěje to jak vám tak vašemu společenství.

Další krok

Možná je užitečné mít na paměti, že braní léků na HIV nepomůže zachránit jen váš život; zachrání to také životy jiných. Zatímco antiretrovirotika jsou jednoznačně důležitá k zastavení vlastního vývoje směrem k AIDS, udržování vlasní virové nálože na nezjistitelných úrovních může také zpomalit šíření epidemie. Protože mnozí důsledně nedodržují léčebný režim nebo naprosto netuší, že jsou pozitivní, jejich virová nálož v rámci určitých komunit zůstává vysoká. To výrazně zvyšuje možnosti nakažení dalších.

Hodně odborníků věří, že příštích několik let bude znamenat určité vymezené časové „okno“, kdy můžeme dostat virus pod kontrolu. Proto přistoupili k několika strategiím, z nichž mnohé se zaměřují na potlačení HIV u každého infikovaného jednotlivce. To samozřejmě vyžaduje důsledné braní léků.

Nový den, velká šance

Začít s braním léků proti HIV může děsit, ale takové pocity lze zdolat. Je to významný okamžik v našem životě a většina z nás si jasně pamatuje den, kdy jsme poprvé užili lék na HIV. Zároveň je to šance k vděčnosti za příležitost na druhý, zdravý a šťastný život, jakou nám takové pozoruhodné léky dávají.

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.