Soud potvrdil pokutu za zveřejnění HIV statusu

Nejvyšší správní soud vydal na konci srpna rozhodnutí, v němž potvrdil pokutu udělenou Úřadem pro ochranu osobních údajů provozovateli televize Prima za neoprávněné zveřejnění citlivého údaje o HIV statusu pohřešované osoby.

Televize Prima odvysílala dne 14.1.2009 reportáž ve Zprávách TV Prima, v němž uvedla informaci, že šestnáctiletý chlapec, který byl v reportáži identifikován celým jménem i příjmením, je nakažen infekcí HIV. Vycházela přitom z informací z databáze pohřešovaných osob Policie ČR, kde nicméně informace o infekci HIV chlapce obsažena nebyla.

Úřad pro ochranu osobních údajů televizi za reportáž udělil pokutu ve výši 40.000 Kč, neboť podle jeho názoru televize tímto způsobem citlivý údaj o HIV pozitivitě hledaného chlapce zpracovávala nelegálně. Řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů bylo zahájeno na základě podnětu České společnosti AIDS pomoc.

Provozovatel televize s udělenou pokutou nesouhlasil a obrátil se na soud. Nejdříve Městský soud v Praze, a nyní i Nejvyšší správní soud nicméně pokutu potvrdil. Proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu již není možný žádný opravný prostředek.

„K neoprávněnému zveřejnění údaje o HIV statusu osoby bohužel v praxi došlo už vícekrát. Proto jsme přivítali, že Nejvyšší správní soud dal jasný signál, že takový postup není v pořádku,“ uvedl právník České společnosti AIDS pomoc Jakub Tomšej.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 150

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.