Společnost GSK x ViiV Healthcare spolu s partnery připravila osvětovou kampaň na téma destigmatizace lidí žijících s HIV/AIDS

HIV infekce je stále vážné a chronické onemocnění, na které se již vzhledem k účinné léčbě nemusí umírat. Tato infekce je však stále opředena předsudky a HIV pozitivní pacienti se setkávají se stigmatizací. Proto společnost GSK x ViiV Healthcare ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, a za podpory Nadace BigBoard a hlavního města Prahy, připravila kampaň zaměřenou na osvětu týkající se HIV.

Kampaň odstartovala první fází během listopadu 2022, na nosiče se vrací v půlce ledna 2023. Objeví se na plochách poskytnutých Nadací BigBoard v pražském metru. Dále na stránkách České společnosti AIDS pomoc, v online médiích a na sociálních sítích. Kampaň odkazuje na stránku www.zivotshiv.cz, kde naleznete vysvětlení nejčastějších mýtů spojených s HIV, způsoby ochrany, základní informace o České společnosti AIDS pomoc, která v České republice poskytuje služby a péči lidem žijícím s HIV a jejich blízkým a anonymní a bezplatné testování na HIV, a odkazy na další stránky týkající se prevence a testování na HIV.

„I když je HIV infekce stále vážné onemocnění na celý život, cílem této kampaně je seznámit veřejnost s realitou života s HIV a přispět k boření mýtů, které vnímání tohoto onemocnění provázejí. Dnes už máme i v České republice k dispozici natolik účinné léky, že člověk žijící s HIV může prožít podobně kvalitní život jako lidé bez HIV infekce. Na HIV se dnes už nemusí umírat. V případě, že se HIV pozitivní člověk léčí, hladina viru v jeho krvi postupně klesá až na nedetekovatelnou hladinu, a pokud je správně léčený, přestává být nakažlivý. Což znamená, že může mít bez obav sexuálního partnera, může založit rodinu a mít děti, může se dožít vysokého stáří,“ uvádí Miriam Kejzlarová, Communication & CSR/Patient Advocacy Lead společnosti GSK.

„Jsem rád, že se nám tuto kampaň podařilo připravit. HIV se totiž může týkát nás všech, i když si často myslíme opak. Někdy k problémům stačí jeden večírek a zdánlivě nevinný flirt. Bohužel i dnes lidé žijící s HIV naráží na spoustu předsudků a nepravd, které si společnost s tímto onemocněním spojuje. A to je myslím v době, kdy máme k dispozici velmi kvalitní léčbu, zbytečné,“ dodává Jiří Pavlát, ředitel České společnosti AIDS pomoc.

Kampaň využila tři základní motivy propojené slogany:

  • matku s dítětem: „Žiju s HIV a i tak mohu mít děti/ Správně léčený člověk s HIV nemusí být nakažlivý“,
  • milenecký pár: „Žiju s HIV a i tak mohu mít sexuálního partnera/ Správně léčený člověk s HIV nemusí být nakažlivý“,
  • stárnoucího muže: „Žiju s HIV a mohu se dožít 90 let/ Na HIV se už nemusí umírat/ Včasné odhalení a léčba HIV může zajistit podobnou délku a kvalitu života jako mají lidé bez HIV infekce“.

Zvolené slogany umožňují pokračovat v kampani a rozšiřovat ji o další témata i v budoucnu.

Společnost GSK x ViiV Healthcare realizovala kampaň ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc a agenturou Grucon PR. Grafiky kampaně naleznete na stránce www.zivotshiv.cz.

O GSK x ViiV Healthcare

GSK x ViiV Healthcare patří ke společnostem, které investují velké úsilí, čas i finanční prostředky do vývoje v oblasti HIV. Nemalé investice pak směřují také do vývoje dlouhodobě působících léčiv.

O společnosti GSK

GSK je globální biofarmaceutická společnost, jejíž snahou a cílem je spojovat vědu, technologie a talent, abychom společně byli před všemi onemocněními o krok napřed.

V příštích 10 letech chceme pozitivně ovlivnit zdraví 2,5 miliardy lidí. Naše smělé cíle týkající se léčby pacientů se odrážejí v nových závazcích k růstu a zásadní změně ve výsledcích.

Soustřeďujeme se na inovace v oblasti vakcín a speciálních léčivých přípravků, abychom tak maximálně využili stále širší možnosti týkající se prevence a léčby onemocnění. V samém jádru tohoto přístupu se nachází naše zaměření na výzkum a vývoj v oblasti imunitního systému, lidské genetiky a pokročilých technologií, jakož i naše celosvětově vedoucí postavení ve vývoji vakcín a léčivých přípravků. Zaměřujeme se na čtyři terapeutické oblasti: infekční onemocnění, HIV, onkologii a imunologii.

Další informace najdete na stránkách www.gsk.cz nebo www.gsk.com.

#image_description_616#

#image_description_617#

#image_description_618#

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.