Společnost GSK x ViiV Healthcare spolu s partnery připravila osvětovou kampaň na téma destigmatizace lidí žijících s HIV/AIDS

HIV infekce je stále vážné a chronické onemocnění, na které se již vzhledem k účinné léčbě nemusí umírat. Tato infekce je však stále opředena předsudky a HIV pozitivní pacienti se setkávají se stigmatizací. Proto společnost GSK x ViiV Healthcare ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, a za podpory Nadace BigBoard a hlavního města Prahy, připravila kampaň zaměřenou na osvětu týkající se HIV.

Kampaň odstartovala první fází během listopadu 2022, na nosiče se vrací v půlce ledna 2023. Objeví se na plochách poskytnutých Nadací BigBoard v pražském metru. Dále na stránkách České společnosti AIDS pomoc, v online médiích a na sociálních sítích. Kampaň odkazuje na stránku www.zivotshiv.cz, kde naleznete vysvětlení nejčastějších mýtů spojených s HIV, způsoby ochrany, základní informace o České společnosti AIDS pomoc, která v České republice poskytuje služby a péči lidem žijícím s HIV a jejich blízkým a anonymní a bezplatné testování na HIV, a odkazy na další stránky týkající se prevence a testování na HIV.

„I když je HIV infekce stále vážné onemocnění na celý život, cílem této kampaně je seznámit veřejnost s realitou života s HIV a přispět k boření mýtů, které vnímání tohoto onemocnění provázejí. Dnes už máme i v České republice k dispozici natolik účinné léky, že člověk žijící s HIV může prožít podobně kvalitní život jako lidé bez HIV infekce. Na HIV se dnes už nemusí umírat. V případě, že se HIV pozitivní člověk léčí, hladina viru v jeho krvi postupně klesá až na nedetekovatelnou hladinu, a pokud je správně léčený, přestává být nakažlivý. Což znamená, že může mít bez obav sexuálního partnera, může založit rodinu a mít děti, může se dožít vysokého stáří,“ uvádí Miriam Kejzlarová, Communication & CSR/Patient Advocacy Lead společnosti GSK.

„Jsem rád, že se nám tuto kampaň podařilo připravit. HIV se totiž může týkát nás všech, i když si často myslíme opak. Někdy k problémům stačí jeden večírek a zdánlivě nevinný flirt. Bohužel i dnes lidé žijící s HIV naráží na spoustu předsudků a nepravd, které si společnost s tímto onemocněním spojuje. A to je myslím v době, kdy máme k dispozici velmi kvalitní léčbu, zbytečné,“ dodává Jiří Pavlát, ředitel České společnosti AIDS pomoc.

Kampaň využila tři základní motivy propojené slogany:

  • matku s dítětem: „Žiju s HIV a i tak mohu mít děti/ Správně léčený člověk s HIV nemusí být nakažlivý“,
  • milenecký pár: „Žiju s HIV a i tak mohu mít sexuálního partnera/ Správně léčený člověk s HIV nemusí být nakažlivý“,
  • stárnoucího muže: „Žiju s HIV a mohu se dožít 90 let/ Na HIV se už nemusí umírat/ Včasné odhalení a léčba HIV může zajistit podobnou délku a kvalitu života jako mají lidé bez HIV infekce“.

Zvolené slogany umožňují pokračovat v kampani a rozšiřovat ji o další témata i v budoucnu.

Společnost GSK x ViiV Healthcare realizovala kampaň ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc a agenturou Grucon PR. Grafiky kampaně naleznete na stránce www.zivotshiv.cz.

O GSK x ViiV Healthcare

GSK x ViiV Healthcare patří ke společnostem, které investují velké úsilí, čas i finanční prostředky do vývoje v oblasti HIV. Nemalé investice pak směřují také do vývoje dlouhodobě působících léčiv.

O společnosti GSK

GSK je globální biofarmaceutická společnost, jejíž snahou a cílem je spojovat vědu, technologie a talent, abychom společně byli před všemi onemocněními o krok napřed.

V příštích 10 letech chceme pozitivně ovlivnit zdraví 2,5 miliardy lidí. Naše smělé cíle týkající se léčby pacientů se odrážejí v nových závazcích k růstu a zásadní změně ve výsledcích.

Soustřeďujeme se na inovace v oblasti vakcín a speciálních léčivých přípravků, abychom tak maximálně využili stále širší možnosti týkající se prevence a léčby onemocnění. V samém jádru tohoto přístupu se nachází naše zaměření na výzkum a vývoj v oblasti imunitního systému, lidské genetiky a pokročilých technologií, jakož i naše celosvětově vedoucí postavení ve vývoji vakcín a léčivých přípravků. Zaměřujeme se na čtyři terapeutické oblasti: infekční onemocnění, HIV, onkologii a imunologii.

Další informace najdete na stránkách www.gsk.cz nebo www.gsk.com.

#image_description_616#

#image_description_617#

#image_description_618#

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 213
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.