Střípky ze světa vědy

Zajímá vás, co nového se děje v oblasti léčby HIV? V článku najdete shrnutí zajímavých témat a odkazy na ty správné zdroje.

Odhalení molekulárních mechanismů rezistence vůči HIV lékům

Vědci z institutu Salk odhalili, jak změny v 3D struktuře enzymu integrázy (druh HIV proteinu) mohou vést k rezistenci na dolutegraviru, jednomu z nejúčinnějších léků, který se užívá k léčbě infekce HIV, a jak další sloučeniny mohou překonat tuto rezistenci.

Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20230721/Salk-researchers-uncover-molecular-mechanisms-of-HIV-drug-resistance.aspx

Zlepšení zdraví střev může být klíčem ke zpomalení infekce HIV

Vědci z Pittsburghské univerzity pozorovali na zvířecích modelech s SIV (opičí virus imunodeficience – obdoba HIV mezi opicemi), že pouze systémové řešení imunitní odpovědi a zánětu není samo o sobě efektivní pro kontrolu onemocnění. Tato studie přímo ukázala, že problémy s fungování střev jsou hlavním předpokladem systémového zánětu a přechodu onemocnění do pokročilejších stádií.

Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20230724/Improving-gut-health-may-be-key-to-slowing-HIV-progression-to-AIDS.aspx?utm_source=news_medical_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hiv_aids_newsletter_2_august_2023

Studium, jak dostat HIV pod kontrolu prostřednictvím afrických genů

Díky studii téměř 4000 lidí afrických potomků byl identifikován gen, který se chová jako přirozený obránce proti HIV a omezuje jeho množení v určitém druhu bílých krvinek. Tento výzkum prošlapává cestu novým léčebným strategiím. Pro výzkum byly využity počítačové a experimentální přístupy, které stojí za zkoumáním biologických mechanismů. Poskytují tak důkazy, že gen CHD1L omezuje množení HIV v podskupině bílých krvinek.

Zdroje: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/08/230802132005.htmhttps://www.news-medical.net/news/20230802/Genome-wide-study-finds-link-between-CHD1L-gene-and-HIV-control.aspx

Odhalení nových cest, kterými HIV vstupuje do buněčného jádra

Nová studie identifikovala dosud neznámé cesty, které využívá HIV ke vstupu do buněčného jádra zdravé buňky, kde se může množit a pokračovat v invazi do ostatních buněk. Vědci také identifikovali tři proteiny, které jsou zapotřebí k přenosu viru, a syntetizovali nový protein, který může položit základy nové HIV léčbě.

Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20230810/New-pathway-for-HIV-to-enter-nucleus-of-healthy-cells-identified.aspx

Připravila Veronika

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 221
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.