Studie: Vědci učí imunitní systém zaměřit a zabít HIV, může to vést k očkování

Vědci objevili, jak mohou probíhat změny tvaru nepostřehnutelné imunitním systémem a zmapovali možné strategie k vymýcení těchto zmutovaných, virem HIV napadených buněk.

Vylákat spící HIV z úkrytu, a tak zdolat poslední překážku která nás dělí od vyléčení, se stalo svatým grálem vymýcení HIV. Několika pokusům z poslední doby, se to však nepodařilo. Poznatky ze studie vedené Johnem Hopkinsem odhalily, proč tomu tak je a nabízejí strategii, jež by mohla načrtnout cestu k terapeutické vakcíně pro vyhlazení nezdolného viru z těla.

Z poznatků zveřejněných 7. ledna v časopise Nature vyplývá, že snahy vyhladit HIV byly mařeny schopností viru zmutovat natolik, že jej imunní systém, po vylákání z úkrytu již nebyl schopen rozpoznat a zničit. Vědecký tým pokročil v tom, že naučil imunitní systém rozpoznat, zaútočit a podrobit si zmutovaný virus HIV ve chvíli, kdy se znovu aktivuje ze svého spánku.

Tým popisuje jejich důkazní postup výzkumu tak, že se jim podařilo zkrotit zmutované HIV tím, že naučili skupinu imunitních ochranných buněk, neboli T lymfocytů zacílit a zničit buňky nakažené virem HIV, které jinak unikají imunitní patrole a zničení imunitním systémem.

Tato strategie se zaměřuje na jednu z nejzáludnějších dovedností HIV a to schopnost napadnout skupinu imunitních buněk známých pod názvem CD4+ T lymfocyty, do kterých se krátce po infekci virus schová a tiše vyčkává, aniž by na něj zde dosáhla účinnost antiretrovirálních léků, imunitnímu systému přímo před nosem. Zlikvidovat tyto poslední napadené buňky vylákáním z úkrytu a tím kompletně virus z těla vymýtit, se v poslední době stalo cílem snažení mnoha vědců. Bylo však zjištěno, že na latentní virus nejenže nedosáhneme, ale potom, co se probudí jej už svým imunitním systémem kvůli genetické změně ani nerozeznáme.

„Naše výsledky ukazují, že vylákání HIV z úkrytu je jen polovinou úspěchu v této bitvě,“ říká hlavní výzkumník Robert Siliciano, PhD., profesor medicíny, molekulární biologie a genetiky na Lékařské fakulty na Univerzitě Johna Hopkinse. „Objevili jsme, že tyto spící skupiny viru obsahují mutace, které je činí neviditelnými pro buňky, které je jsou schopné likvidovat, čili když virus vyleze z úkrytu, není imunitním systémem rozpoznán.

Použitím známé techniky hlubokého sekvenování k odhalení genetických rysů HIV až na úroveň jednotlivé napadené buňky, vědci zanalyzovali krevní vzorky 25 HIV pozitivních pacientů, z nichž deset začalo svoji terapii včas – během tří měsíců od nakažení – zatímco zbytek začal s léčbou až po třech měsících, kdy HIV vstupuje do chronické fáze.

K všeobecnému překvapení výzkumníci oznámili, že objevili, jak pacienti, jenž započali s léčbou během prvních pár týdnů až měsíců od nakažení, měli relativně nezměněný virus HIV. Ti, kteří začali s léčbou později, měli virový rezervoár téměř výlučně složený z HIV nesoucí takzvané únikové mutace, které se objevují, když klíčová část bílkoviny viru změní tvar natolik, že je pro imunitní systém nerozpoznatelná. Všechny viry a bakterie tyto klíčové bílkovinné identifikátory mají. Pokud jsou identifikátory nezměněny, pak jsou imunitním systémem rozpoznány jako „cizí“, což podněcuje imunitní reakci. Brzy po infekci však HIV tyto markerové oblasti rychle změní tak, že nejsou pro imunitní systém rozpoznatelné.

Ve studii vědci objevili, že lidé, kteří začali s terapií brzy, udrželi mutace na uzdě a virus v téměř nezměněném stavu. Naopak, více než 98 % viru v latentním rezervoáru pacientů, co začali s léčbou pozdě, bylo plošně pozměněno. Dobrou zprávou je, jak uvádí doktor Siliciano s jeho kolegy, že každá z napadených buněk virem HIV si uchová malinkou část původní nezměněné virové bílkoviny, což je rys, jehož chtějí vědci využít k potenciálnímu řešení problému „rozpoznávání“.

„Naší hypotézou je, že pokud by T-lymfocyty byly nějakým způsobem navedeni k tomu, aby rozpoznali malinké segmenty nezměněného viru, pak by zničili celou infikovanou buňku,“ říká Kai Deng, PhD., přední autor studie a postgraduální student z Lékařské fakulty Univerzity Johna Hopkinse.

Podobně jako odhalit malou část maskovaného cíle, jež střelci umožní zacílit skrytý cíl, výzkumníci vystavili T-lymfocyty nezměněným částem bílkoviny viru. Nejprve vědci izolovali T-lymfocyty od pacientů a pak je smíchali buď se zmutovanými formami HIV anebo se směsí v laboratoři vyrobených zmutovaných a původních kusů bílkovin HIV. Za několik dní byly obě skupiny lymfocytů vystaveny buňkám infikovaným virem HIV získaných od pacientů s „únikovými“ mutacemi. T-lymfocyty připravené kombinací zmutovaného a původního HIV vyvolaly drtivou odezvu proti pacientovým buňkám napadeným HIV, přičemž jich zlikvidovali na 61 %. Naopak T-lymfocyty připravené pouze mutantním HIV měli slabou odezvu a nízkou úroveň likvidace, když zničili pouhých 23 % buněk nakažených HIV.

„Je to jakoby imunitní systém ztratil schopnost najít a zničit virus, ale příprava T- lymfocytů, díky níž T-lymfocyt rozpozná jinou, nezmutovanou část bílkoviny HIV, znovu nastartovala jeho zabijácký instinkt,“ říká Siciliano.

Aby prověřili, že budou T-lymfocyty schopny výkonu i mimo laboratorní misku, je výzkumníci naočkovali do pár takzvaně polidštěných myší, neboli zvířat, která byla navržena tak, aby se fyziologicky blíže podobala člověku, než běžná laboratorní myš. Každá taková myš dostala kostní dřeň od HIV pozitivního pacienta, což dalo vzniknout polidštěnému imunitnímu systému a dále byla nakažena HIV odebraným z odpovídajícího pacienta, jehož imunitní systém zvíře právě adoptovalo. Všechna zvířata byla nakažena infekcí HIV.

Když výzkumníci naočkovali myši T-lymfocyty připravených pouze zmutovanými bílkovinami viru, pak zvířata podlehla infekci. Narozdíl od nich, ty myši, které dostaly T – lymfocyty naučené na kombinaci zmutovaného a nezmutovaného HIV – měly infekci pod kontrolou a zaznamenaly pokles obíhajícího viru v těle v řádu tisíců. Některá z takto léčených zvířat potlačila úroveň viru v těle pod zjistitelnou hranici.

„Naše výsledky naznačují, že jakákoli léčebná strategie na vymýcení viru HIV potřebuje zapojit T-lymfocyty připravené k rozeznávání nemutantních forem HIV,“ dodává Deng.

O výzkumnících

Práce na myších byla provedena na Univezitě Yale výzkumníky Liang Shan a Richard Flavell. Další výzkumníci, kteří se podíleli, jsou Mihaela Pertea, Anthony Rongvaux, Leyao Wang, Christine Durand, Gabriel Ghiaur, Jun Lai, Holly L. McHugh, Haiping Hao, Hao Zhang, Joseph Margolick, Cagan Gurer, Andrew Murphy, David M. Valenzuela, George D. Yancopoulos, Steven G. Deeks, Till Strowig, Priti Kumar, Janet Siliciano a Steven Salzberg. Ostatní instituce, které se na výzkumu podílely, jsou Kalifornská Univerzita San Francisko a Univerzita Yale. Výzkum byl dotován Národním institutem pro zdraví (granty: AI43222, AI 096109 a T32 AI07019); amfAR; Nadací pro výzkum AIDS; Lékařským institute Howarda Hughese a Nadací Billa a Melindy Gatesových.

ZDROJ: HIVPLUSMAG.COM

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.