TESTOVÁNÍ, BESEDY, PRŮVOD A DALŠÍ. PRAGUE PRIDE 2015 BYL PRO ČESKOU SPOLEČNOST AIDS POMOC ÚSPĚŠNÝ

V týdnu od 10. do 16. 8. 2015 proběhl další, co do počtu návštěvníků zatím největší ročník festivalu Prague Pride. Za Českou společnost AIDS pomoc děkujeme všem, kteří navštívili jakoukoli z našich aktivit.

Mohou léky zabránit přenosu HIV?

Ve středu 12. 8. 2015 jsme organizovali první besedu s názvem „Mohou léky zabránit přenosu HIV?“ moderovanou vedoucím AIDS poradny Domu světla, sexuologem MUDr. Ivo Procházkou, CSc.
„Jsme rádi, že se nám podařilo v Čechách otevřít téma užívání postexpoziční profylaxe (PEP) po ojedinělém vysokém riziku a zabránit tím přenosu HIV a také preexpoziční profylaxe (PrEP) pro HIV negativní, kteří sice vědí, co je bezpečný sex, ale nedaří se jim důsledně používat kondom“, řekl Ing. Robert Hejzák, předseda ČSAP, z.s. Beseda měla několik částí, ve kterých se řešila témata kdy je vhodná doba léky nasadit, po jak vysokém riziku, ekonomika a etika při financování léčby, ambiciózní plán organizace UNAIDS „90-90-90“, dále pak kdy je vhodná doba nasadit antiretrovirovou léčbu. Kupříkladu v USA a v Kanadě se tak stane ihned po zjištění diagnózy, bez ohledu na stav imunity pacienta. V Brazílii je možné léčbu nasadit ihned, pokud si to pacient nepřeje jinak. V ČR se léčba nasazuje podle hodnot CD4 buněk a virové nálože, nebo tehdy, má-li HIV pozitivní HIV negativního partnera.

Přijetí diagnózy a následky pro nejbližší okolí

Naše druhá beseda s panelovou diskuzí proběhla ve čtvrtek 13. 8. 2015 a tématicky byla zaměřená na dopad diagnózy HIV pro nejbližší okolí. Diskutujícími byli: MUDr. Ivo Procházka, CSc., Ferdinand Hrdlička, expert na lidská práva z Úřadu vlády, Michael Jettmar z Domu světla a Jiří Korytář, vítěz soutěže Gay roku 2015. V průběhu diskuze se řešil mediální obraz HIV/AIDS dříve a nyní, otázka jak přijmout, když se vám někdo svěří, že je HIV pozitivní, nebo jak se nově diagnostikovaný smiřuje s diagnózou a co hraje důležitou roli při rozhodování se, komu se s pozitivitou svěřit.

„Myslím si, že když člověk dokáže mluvit otevřeně o své diagnóze a pocitech s tím spojených, přispívá tak k potlačení stigmatizace HIV pozitivních“ řekl Michael Jettmar z České společnosti AIDS pomoc, který vystoupil zároveň i jako Živá kniha v pátek 14. 8. 2015 na Střeleckém ostrově.

Zájem o nejteplejší test tohoto léta v sanitce

V průběhu celého týdne jsme nabízeli testování v mobilním testovacím místě. Na Vinohradské ulici, v rámci soutěže Mr. Bear Czech Republic, na Dirty dancing Prague Pride party a konečně v sobotu před průvodem na Václavském náměstí a po průvodu na Letné jsme otestovali celkem 325 zájemců, přičemž z toho 239 lidí na JarmarQu na Letné, kde jsme měli kromě naší ambulance i sanitku od neziskové organizace Rozkoš bez rizika. Provedeno bylo také 62 orientačních testů na syfilis.

Hudbou a bubnováním jsme upozornili na problematiku HIV

Úspěšný a hlasitý alegorický vůz Domu světla v režii DJ Michaela Koko ve stylu obří klece, ve které tančilo okolo 15 lidí, měl od účastníků průvodu velmi pozitivní zpětnou vazbu. Náš vůz hrál kvalitní hudbu, velmi hlasitě a za doprovodu bubeníků ze Superlative Drama. Redaktorka časopisu LUI, která patřila mezi tanečníky na našem voze, o jízdě napsala: „Nápad, ztvárnit vůz HIV jako místo obehnané drátěným plotem a ostnatým drátem, je vážně trefnou metaforou toho, co nakažení HIV zažívají“.

V září vyráží naše sanitka opět do terénu, o přesných datech vás budeme informovat prostřednictvím našeho webu www.hiv-testovani.cz.

Těšíme se zase za rok na Prague Pride 2016!

Pár fotek naleznete na našem Facebooku

#image_description_111#

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.