V Kanadě schválili injekční léčbu infekce HIV

Léčba infekce HIV vstoupila do nové éry schválením přípravku Cabenuva (cabotegravir/rilpivirin). Lék působí dlouhodobě a aplikuje se jednou měsíčně injekčně do svalu. Jedná se tak o první kompletně beztabletový režim antiretrovirové léčby.

O schválení zažádal výrobce americký úřad FDA v dubnu 2019. Agentura Health Canada schválila užívání léku pro HIV pozitivní pacienty, pokud se jim podaří potlačit virovou nálož běžnou léčbou.

Cabenuva se skládá z nenukleosidového inhibitoru reverzní transkriptázy rilpivirinu (prodávaného v podobě perorálních tablet pod jménem Edurant) a z nově vyvinutého inhibitoru integrázy cabotegraviru.

Health Canada taktéž schválila denní užívání cabotegravitu v podobě tablety pod názvem Vocabria. Pacienti přecházející na lék Cabenuva nejprve po dobu jednoho měsíce užívají perorálně Edurant a Vocabriu.

Cabenuva byla schválena na základě III. fáze studie ATLAS a FLAIR, které zahrnovaly více než 1100 účastníků 16 národností. Ve studii ATLAS bylo zjištěno, že přepnutí z každodenního perorálního užívání antiretrovirotik na Cabenuva je v supresi stejně účinné po 48 týdnech. FLAIR studie byla zaměřena na osoby užívající antiretrovirotika poprvé v životě. Výsledky studií byly publikovány 20. března v časopise The New England Journal of Medicine.

Kvůli dlouhodobému prodlévání cabotegraviru a rilpivirinu v těle je zapotřebí pozorně sledovat nežádoucí účinky. Pokud by se objevily nežádoucí účinky během prvního měsíce, pacient může jednoduše ukončit denní užívání léků, které se tak rychle rozptýlí v těle. Nejčastější nežádoucí účinky v obou studiích (nejméně u 2 %) zahrnovaly reakci v místě vpichu, horečku, únavu, bolesti hlavy, svalů a kloubů, nevolnost, poruchy spánku, závratě, vyrážky a průjem. Během období 48 týdnů přestaly užívat Cabenuvu kolem 4 % účastníků kvůli nežádoucím účinkům. Přibližně 9 z 10 účastníků se vyjádřilo, že by preferovali injekční užívání před každodenním užívání tablet.

Předběžná data ze studie ATLAS 2M prezentovaná na letošní konferenci Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) naznačují, že vyšší dávky cabotegraviru s rilpivirinem jsou účinné v supresi HIV, pokud jsou injekčně podány každých osm týdnů ve srovnání se čtyřmi týdny.

Připravila Veronika. Zkráceno a přeloženo z: https://www.poz.com/article/canada-first-approve-longacting-hiv-regimen-cabenuva

Cabenuva v Evropě?

Jak to vypadá s lékem Cabenuva v Evropě a České republice jsme se zeptali zástupce firmy GSK. Zjistili jsme, že přípravek není v EU prozatím ani registrován a čeká se na vyjádření regulačních autorit. Když vezmeme v potaz lhůty v rámci EMA registrace (pozn. registrace u Evropské lékové agentury), žádosti o stanovení maximální ceny a úhrady, tak přípravek nebude na českém trhu k dispozici ani v roce 2021.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 175
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.