Valtrex, lék proti viru herpes simplex, pomáhá potlačovat HIV

Užívání Valtrexu, léku aplikovaného při léčbě viru herpes simplex, zároveň snižuje úroveň virové zátěže u HIV pozitivních osob. Toto tvrzení je výstupem studie malého rozsahu (o 18 účastnících), jejíž výsledky byly prezentovány v „Clincal Infectious Diseases“. Valtrex by tak jednoho dne mohl být přidán na seznam užívaných antiretrovirotik.

Účastnící studie byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Skupina A po dvanáct týdnů užívala Valtrex dvakrát denně a po dvoutýdenní pauze bylo účastníkům dalších 12 týdnů podáváno placebo. U skupiny B byl postup testu stejný, jako první však bylo účástníkům podáno placebo a následně až Valtrex.

Užíváním Valtrexu došlo ke snížení virové zátěže HIV u účastníků průměrně o 42% v obou testovaných skupinách a zároveň u účastníků nedošlo k rozvoji lékové rezistence. S ohledem na délku výzkumu však vědci nemohou vyvrátit možný rozvoj rezistence při dlouhodobém užívání léku.

Leonid Margolis, PhD, jeden z autorů studie a vedoucí oddělení Mezibuněčných interakcí Národního institutu zdraví okomentoval tato zjištění jako „velmi povzbuzující“. Eunice Kennedy Shriver z Národního institutu pro dětské zdraví a lidský rozvoj pak pro tisk uvedl: „Pokud bude efektivita valacyloviru potvrzena ve větší kohortě, může být přidáván ke směsi léků používaných k potlačení HIV. Znamenalo by to velkou pomoc zejména v případech, ve kterých se vyvinula rezistence viru HIV na jiná léčiva.“

Zdroj: POZ.com

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.