Výrazný pokles počtu nových případů HIV infekce mezi gay muži. Nejen v USA, ale v roce 2016 už i v Londýně.

Již několik málo let je ve větších aglomeracích USA pozorován pokles počtu nových diagnóz HIV u mužů majících sex s muži. V loňském roce k nim přibyl i Londýn. A to přestože mezi gayi neklesá počet vyšetření na HIV ani počet ostatních sexuálně přenosných infekcí (zejména tedy syfilidy). To znamená, že nejenže počet testovaných nepoklesl, ale ani nelze říci, že by na testování chodili více lidé, jejichž chování nebylo tak rizikové. Vysvětlení poklesu v USA je především široká dostupnost preexpoziční profylaxe (PrEP), jejíž preventivní efekt byl prokázán již na začátku tohoto decennia

Rovněž v Londýně se pokles nových případů vysvětluje tím, že ti nejrizikovější muži v rámci studie Proud užívali preexpoziční profylaxi (PrEP). To ochránilo nejen je samotné před HIV nákazou, ale vedlo to i ke snížení tzv. komunitní virové nálože. Ta je způsobena hlavně vysokou virovou náloží u čerstvě nakažených a dosud nediagnostikovaných HIV pozitivních.

K jejímu snížení přispívá i nové doporučení o okamžitém nasazení léčby pro diagnostikované HIV pozitivní, čímž se rovněž sníží jejich virová nálož i infekčnost.

Kromě již ukončené studie Proud probíhá nyní další studie, která předpokládá zapojení dalších 10 000 dosud HIV negativních gay mužů s aktivním sexuálním životem. Ta umožní širší, tedy bezplatnou dostupnost PrEP i přes negativní stanovisko britské NHS (Britská zdravotní služba). Některé kliniky také aktivně podporovaly možnosti získání on-line nákupu generických léků (což je v Británii legální) pro PrEP. Cena za balení této generické „Truvady“ se tak snížila přibližně 20x. Pro Brity (stejně jako pro ostatní občany západní Evropy) je samozřejmostí i možnost využít bezplatně postexpoziční profylaxe, tedy preventivní podání protivirových léků po ojedinělém sexuálním riziku. Z východní Evropy tomu tak je jen ve Slovinsku a za určitých podmínek v Chorvatsku a na Ukrajině.

Nejvýznamnější londýnská klinika pro gay muže, 56 Dean Street, zaznamenala 40%ní pokles nových případů. Přitom 56 Dean Street diagnostikuje polovinu nových případů HIV u gay mužů v Londýně (což znamená čtvrtinu všech gay mužů v Británii). Podobné zdravotnické zařízení, které sídlí jen o míli dále, Mortimer Market Centre, zaznamenalo více než 50%ní pokles nových HIV infekcí.

Tam se právě výrazně zasazovali o dostupnost generických léků. Generickou Truvadu nyní užívá v Británii pětkrát více lidí, než tomu bylo na začátku loňského roku. A to ještě se někteří k tomu možná nepřiznávají. Ve Francii ji nejméně jednou užilo 8% gay mužů.

Z podnětu gay organizací probíhala široká kampaň, která informovala gay muže o možnosti PrEP a snažila se podnítit jejich zájem o tuto formu prevence. I když paradoxně prý největší nárůst informovanosti znamenaly zprávy o soudním procesu organizace National AIDS Trust, která úspěšně zažalovala Britskou zdravotní službu, že nechce tuto formu prevence proplácet.

Sice jedinou evropskou zemí, která umožňuje bezplatné užívání PrEP je Norsko, ale studie probíhají v Holandsku, Belgii, Francii, v řadě zemí (včetně Slovinska) se připravují.

U nás je pro ministerstvo zdravotnictví závazným dokumentem negativní stanovisko k PrEP od České infektologické společnosti a negativní stanoviska jsou slyšet i ze strany dermatovenerologů, epidemiologů. Nicméně pokud pacient nemá chronickou žloutenku typu B nebo poškození ledvinných funkcí, tak může o předpis na vlastní úhradu na PrEP požádat kteréhokoliv lékaře, který mu bude ochoten vyhovět.

Zatím cena za balení originální Truvady je poměrně limitující, kolem 800 Euro, ale lze očekávat její snížení po ukončení patentové ochrany. Zákony rovněž limitují nákup neregistrovaných generik on-line (ale nic není nemožné), předpis pak musí být na účinné látky, nikoli na Truvadu.

Takže lze popřát londýnským a americkým gayům k novému roku více sexuálních radostí a méně HIV a slíbit jim, že během několik let je i při tradičně menší frekvenci sexu i počtech partnerů ve výskytu HIV jistě předeženeme.

MUDr. Ivo Procházka, CSc.

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.