Výskyt přidružených onemocnění u pacientů s infekcí HIV a bez ní

Podle výsledků studie publikované v EClinical Medicine je potřeba multidisciplinární přístupu ke zlepšení organizace péče o pacienty žijící s HIV. Množství přidružených onemocnění je totiž u pacientů s HIV ve srovnání s pacienty bez infekce HIV zastoupeno více.

Ve Velké Británii výzkumníci provedli průřezovou studii ke zhodnocení výskytu přidružených onemocnění u pacientů s (v počtu 964) a bez (v počtu 941 113) infekce HIV. Provedená analýza zohledňovala pohlaví, věk a status sociální deprivace.

Mezi pacienty s HIV infekcí bylo 61,7 % tvořeno muži a 90,8 % tvořily osoby ve věku mezi 25 a 64 roky. Výzkumníci zjistili, že výskyt několika skupin nemocí byl podobný jak u pacientů s HIV, tak i bez infekce HIV, včetně lipidových, močopohlavních, gastrointestinálních a revmatologických onemocnění.

Po zohlednění věku, pohlaví a stavu sociální deprivace, se 18 skupin onemocnění (37,5 %) významně více objevovalo mezi pacienty s HIV versus bez infekce HIV. Skupiny onemocnění zahrnovaly jaterní fibrózu, sklerózu a cirhózu, plicní embolie, neplodnost u mužů, bipolární poruchu a maligní nádory děložního krčku. Onemocnění, která byla naopak méně častá, zahrnovala fibrilaci síní, vysoký krevní tlak, revmatoidní artritidu, astma a makulární degeneraci. Přestože většina typů byla více četná mezi pacienty s HIV, infekce močového systému byly významně méně časté ve srovnání se skupinou bez infekce HIV.

Výsledky byly ovlivněné dizajnem průřezové studie, důvěrou v elektronicky zaznamenaná data a relativně malým počet účastníků.

Zdroj: https://www.eatg.org/hiv-news/prevalence-of-comorbid-conditions-in-patients-with-vs-without-hiv-infection/
Připravila: Veronika

Obrázek č. 225
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.