Who uvádí o 30 % vyšší úmrtnost na COVID-19 u lidí s HIV

Na základě informací z rozsáhlé mezinárodní databáze Světová zdravotnická organizace (WHO) 15. července 2021 publikovala 12stránkovou zprávu dávající do souvislosti HIV s vyšším rizikem úmrtnosti u osob hospitalizovaných s COVID-19.

Výsledky pochází z mezinárodní databáze WHO, která sleduje výstupy u osob hospitalizovaných s COVID-19 a předložených Klinické platformě WHO. Individuální anonymizovaná data mohou být předložena různými způsoby – přímo nebo lokálně, mohou zajišťovat sběr výsledků při vstupu, během hospitalizace a při propuštění, nebo úmrtí. Analýza popisuje demografické údaje, klinickou situaci, klinické výstupy a rizikové faktory u osob žijících s HIV, které byly hospitalizovány s podezřením nebo potvrzeným onemocnění COVID-19.

Od ledna 2020 do dubna 2021 bylo v databázi nasbíráno vice než 268 400 případů z 37 zemí, z nichž 24 zemí zahrnulo výsledky o HIV. Z těch bylo 15 522 HIV pozitivních (9 % z 168 649 případů). Drtivá většina – vice než 96 % - pocházela z Afrického regionu WHO s 94 % z Jižní Afriky. Ve skupině HIV pozitivních byl průměrný věk 45,5 let, 37 % tvořili muži, 91 % bylo na antiretrovirové terapii (ART) a 36 % mělo při přijetí do nemocnice vážný nebo kritický průběh onemocnění. Mezi závažnými případy bylo 89 % osob mladších 65 let a v 39 % se jednalo o muže. Celková doba hospitalizace od přijetí do propuštění, nebo úmrtí, byla 9,5 dne.

Výsledky: zvýšená úmrtnost v Jižní Africe

Celkově 23 % ze skupiny HIV pacientů zemřelo a HIV bylo nezávisle spojeno s vyšším rizikem úmrtí. Analýza byla nastavená podle věku, pohlaví, závažnosti nemoci a přidružených onemocnění (diabetes, chronická plicní onemocnění a maligní nádory). Míra úmrtí byla vyšší pro osoby se dvěma nebo třemi základními přidruženými nemocemi. Další významný rizikový faktor byl věk nad 65, mužské pohlaví, diabetes a vysoký krevní tlak.

Podle geografických oblastí není spojení s úmrtností doloženo ve WHO regionu Evropa a WHO regionu Amerika a omezená data neumožnila analýzu pro další regiony. Vyčlenění jihoafrických dat vedlo ke srovnání 311 HIV pozitivních vs. 7474 HIV negativních, což neukázalo, že by HIV pozitivita hrála roli.

Prezident IAS Adeeba Kamarulzaman na tiskové konferenci prohlásil: „Tato studie zdůrazňuje význam zařazení osob žijících s HIV na přední místo seznamu národních vakcinačních programů jednotlivých zemí. Celosvětová komunita musí udělat mnohem více, aby rozšířila vakcíny proti COVD-19 po celém světě do zemí s vysokým výskytem HIV a ostatních nemocí. Je nepřijatelné, že k dnešku na africkém kontinentu obdržela první dávku vakcíny méně než 3 % populace a méně než 1,5 % obdrželo dávky obě.“

Komentář

Jedná se o velmi důležitý program ke sběru rozsáhlých mezinárodních dat pro zhodnocení dopadů pro rozdílné světové populace. Bohužel je problematické, že tak málo zemí do něj přispělo a podporuje jej. Jak zpráva, tak její publicita, minimalizují limity téměř všech HIV dat pocházejících z Jižní Afriky, přestože se jedná o zemi s nejvyšším výskytem HIV.

Celkový závěr spojující HIV s vyšším rizikem úmrtí je stále důležitý pro srovnání výstupů u HIV pozitivních a negativních.

Omezená HIV specifická data také zapříčinila, že nebylo možné provést analýzu souvisejících faktorů včetně počtu CD4, virové nálože a užití ART.

Zdroj: https://i-base.info/htb/40947
Připravila: Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 184
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.