WHO vydává nové doporučení: Vliv potlačení virové nálože na zdraví a přenos HIV

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala během 12. konference Mezinárodní AIDS společnosti (IAS) – Konference o HIV vědě nové Doporučené postupy k HIV prevenci, testování, léčbě, poskytování služeb a monitoringu.

„Po více než 20 let se země z celého světa spoléhají na doporučené postupy WHO založené na důkazech, aby předešly, testovaly a léčily infekci HIV,“ uvedl Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO. Dále nové doporučené postupy přirovnal k „mocnému nástroji, který má potenciál změnit životy milionů lidí žijících s HIV anebo v žijících v riziku HIV“.

Klíčové poselství dokumentu můžeme shrnout do následujících vět:

  • Potlačení HIV virové nálože je kritické pro zlepšení zdraví, prevenci sexuálního přenosu a redukci přenosu z matky na dítě.
  • Existují tři klíčové kategorie pro měření virové nálože HIV: nepotlačená (>1000 kopií/mL),
  • potlačená (detekovatelná, ale méně než 1000 kopií/mL) a nedetekovatelná (virová nálož nezjistitelná použitým testem).
  • Lidé žijící s HIV s nedetekovatelnou virovou náloží, kteří pokračují v užívání léčby, jak je předepsáno, představují pro své sexuální partnery nulové riziko z hlediska přenosu HIV.
  • Lidé žijící s HIV, kteří mají potlačenou virovou nálož ale nemají ji nedetekovatelnou a užívají léky tak, jak je předepsáno, představují téměř nulové nebo zanedbatelné riziko přenosu HIV na své sexuální partnery.
  • Měření virové nálože HIV může být motivací k dodržování léčebného režimu a dosažení konečného cíle být nedetekovatelný. Zdůraznění a posílení adherence při poradenství u zahájení antiretrovirové léčby a v jejím průběhu je nezbytné, včetně komunikování přínosů potlačení virové nálože všem lidem žijícím s HIV.
  • WHO doporučuje začlenit vyhledávání, prevenci a léčbu mpox ke stávajícím a inovativním programům na prevenci a kontrolu HIV a sexuálně přenosných infekcí.
  • Rizikovými faktory pro úmrtí na COVID-19 během hospitalizace, které byly běžné v průběhu všech vln pandemie, byl nízký počet CD4 buněk a vážný nebo kritický COVID-19 při přijetí.
  • WHO vyzývá všechny země k rozšíření sebetestování a podpoře testování prostřednictvím sociálních sítí.

Celý dokument najdete ke stažení na https://www.who.int/publications/i/item/9789240055179.

Zdroj: https://www.who.int/news/item/23-07-2023-new-who-guidance-on-hiv-viral-suppression-and-scientific-updates-released-at-ias-2023
https://www.who.int/publications/i/item/9789240055179

Připravila Veronika

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.