WHO vydává nové doporučení: Vliv potlačení virové nálože na zdraví a přenos HIV

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala během 12. konference Mezinárodní AIDS společnosti (IAS) – Konference o HIV vědě nové Doporučené postupy k HIV prevenci, testování, léčbě, poskytování služeb a monitoringu.

„Po více než 20 let se země z celého světa spoléhají na doporučené postupy WHO založené na důkazech, aby předešly, testovaly a léčily infekci HIV,“ uvedl Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO. Dále nové doporučené postupy přirovnal k „mocnému nástroji, který má potenciál změnit životy milionů lidí žijících s HIV anebo v žijících v riziku HIV“.

Klíčové poselství dokumentu můžeme shrnout do následujících vět:

  • Potlačení HIV virové nálože je kritické pro zlepšení zdraví, prevenci sexuálního přenosu a redukci přenosu z matky na dítě.
  • Existují tři klíčové kategorie pro měření virové nálože HIV: nepotlačená (>1000 kopií/mL),
  • potlačená (detekovatelná, ale méně než 1000 kopií/mL) a nedetekovatelná (virová nálož nezjistitelná použitým testem).
  • Lidé žijící s HIV s nedetekovatelnou virovou náloží, kteří pokračují v užívání léčby, jak je předepsáno, představují pro své sexuální partnery nulové riziko z hlediska přenosu HIV.
  • Lidé žijící s HIV, kteří mají potlačenou virovou nálož ale nemají ji nedetekovatelnou a užívají léky tak, jak je předepsáno, představují téměř nulové nebo zanedbatelné riziko přenosu HIV na své sexuální partnery.
  • Měření virové nálože HIV může být motivací k dodržování léčebného režimu a dosažení konečného cíle být nedetekovatelný. Zdůraznění a posílení adherence při poradenství u zahájení antiretrovirové léčby a v jejím průběhu je nezbytné, včetně komunikování přínosů potlačení virové nálože všem lidem žijícím s HIV.
  • WHO doporučuje začlenit vyhledávání, prevenci a léčbu mpox ke stávajícím a inovativním programům na prevenci a kontrolu HIV a sexuálně přenosných infekcí.
  • Rizikovými faktory pro úmrtí na COVID-19 během hospitalizace, které byly běžné v průběhu všech vln pandemie, byl nízký počet CD4 buněk a vážný nebo kritický COVID-19 při přijetí.
  • WHO vyzývá všechny země k rozšíření sebetestování a podpoře testování prostřednictvím sociálních sítí.

Celý dokument najdete ke stažení na https://www.who.int/publications/i/item/9789240055179.

Zdroj: https://www.who.int/news/item/23-07-2023-new-who-guidance-on-hiv-viral-suppression-and-scientific-updates-released-at-ias-2023
https://www.who.int/publications/i/item/9789240055179

Připravila Veronika

Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.