Zjištěna nová příčina zánětu u HIV pozitivních

Zatímco současná antiretrovirová léčba infekce HIV je vysoce účinná, data ukazují, že se u HIV pozitivních objevuje zrychlené stárnutí a mají kratší délku života – o 5 až 10 let – v porovnání s lidmi bez HIV. Tyto výsledky jsou spojené s chronickým zánětem, který může vést k časnějšímu nástupu nemocí souvisejících s věkem jako je kornatění tepen (ateroskleróza), nádorová onemocnění nebo pokles v nervových a poznávacích funkcích. Nová studie vedená výzkumníky v Boston Medical Center zkoumala, jaké faktory mohou přispívat k tomuto zánětu, a identifikovali neschopnost kontrolovat produkci HIV RNA (ribonukleové kyseliny) z existující HIV DNA (deoxyribonukleové kyseliny) jako klíčový spouštěč zánětu. Výsledky publikované v The Journal of Infectious Diseases podtrhují potřebu vyvinout novou léčbu zaměřenou na přetrvávající zánět u osob žijících s HIV, aby se zlepšily výsledky.

Po infikování se HIV navždy stává součástí DNA infikovaného a ve většině případů jsou infikované buňky v klidu a nemnoží virus. Nicméně příležitostně je z této HIV DNA produkována RNA, což je první krok k množení viru. Antiretrovirová léčba pomáhá předcházet komplikacím souvisejících s HIV a AIDS, ale nepředchází chronickému zánětu, který je častý u HIV pozitivních osob a je spojen s úmrtností.

„Naše studie identifikuje možnou souvislost mezi HIV dřímajícími infikovanými buňkami s chronickým zánětem u HIV pozitivních osob s potlačenou virovou náloží,“ uvádí Dr. Nina Lin, výzkumná lékařka v Boston Medical Center (BMC) a Boston University School of Medicine (BUSM).

V této studii měli výzkumníci skupinu 57 jedinců s HIV, kteří byli léčeni antiretrovirovou terapií. Porovnali zánět v krvi a různá měření viru mezi mladšími (ve věku méně než 35 let) a staršími (věk vyšší než 50 let) HIV pozitivními. Také porovnali schopnost zánětu přítomného v buňkách aktivovat HIV produkci z klidových buněk s HIV genomem. Jejich výsledky naznačují, že nemožnost kontrolovat množení HIV RNA i během léčby má vztah k zánětu.

„Naše zjištění naznačují, že je zapotřebí cílit novou léčbu na přetrvávající zánět u osob žijících s HIV,“ řekl Dr. Manish Sagar, infektolog a výzkumník z BMC. „Současná antiretrovirová léčba předchází novým infekcím, ale nepředchází produkci HIV RNA, na kterou naše výsledky poukazují jako na potenciální klíčový faktor zánětu u osob žijících s HIV.“

Autoři poznamenávají, že je potřeba, aby tyto výsledky byly potvrzeny ve studiích na větších skupinách. „Doufáme, že výsledky naší studie poslouží jako odrazový můstek pro zkoumání léčiv, která zastavují produkci HIV RNA jako způsob, jak redukovat zánět,“ dodal Sagar, taktéž docent medicíny a mikrobiologie v BUSSM.

Přeloženo a zkráceno z: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/10/201030122552.htm
Připravila Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 201
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.