On-line poradna

Definice AIDS v ČR 29. 2. 2020

Uživatel: AIDS DEFINICE, Téma: Poradna pro HIV+ a léčba HIV/AIDS

Dobrý den, mám jen dotaz, jaká definice AIDS platí v ČR (liší se v některých zemích) a kde je oficiálně uvedena. Našel jsem např. Metodický návod ze dne 15.12.2016 k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice a v něm definici CDC z roku 1993. A také, jak je to s věkem, protože se uvádí, že platí jen nad 12 let. Děkuji mockrát, provádím výzkum, takže mi pomůžete šířit osvětu.

MUDr. Ivo Procházka CSc.

Odpověděl: MUDr. Ivo Procházka CSc., 2. 3. 2020

Ke stanovení diagnózy je třeba samozřejmě stanovení diagnózy HIV pozitivity, dále musí být přítomno tzv. oportunní onemocnění (infekce či nádory, které splňují toto kritérium) a také hodnota CD4+ buněk pod 200/ml.

U pacientů, u nichž byla tato kritéria splněna, je tedy diagnóza AIDS stanovena a neruší se ani pokud v důsledku léčby dojde ke zlepšení stavu a aktuálně již tedy kritéria diagnózy nesplňují a oni dalšími oportunními infekcemi či nádory ohroženi nejsou. Pro pracovní účely (a z etických důvodů) jsou ale vedeni jako lidé žijící s virem HIV s klinickými příznaky nebo bez nich.

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 159
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.