On-line poradna

Oznamovací povinnost hiv+ 4. 3. 2019

Uživatel: Katarze, Téma: Poradna pro HIV+ a léčba HIV/AIDS

Nedávno jsem četl radu dr. Procházky, že hiv+ musí oznámit tomu kterému lékaři svůj status, dle zákona. Praktická odpověď to moc není. Stačí si přečíst na internetu, jaké problémy hiv+ lidé mají s nalezením lékaře, když svůj status sdělí. Reálně k tomu moc důvod není. Každý lékař je poučen o tom, že s každým pacientem musí nakládat s takovými pomůckamu, jako kdyby byl pacient infekční. Nákaza pro doktora od hiv+ pacienta tedy nulová, obzvláště u člověka léčeného, který svůj status reálně může sdělit. Vzhledem k tomu, že o pozitivitě toho kterého člověka ví pouze hiv centrum, které musí mlčet, tak se reálně o pozitivitě nemůže ten který doktor dozvědět. Z toho plyne, že jedině sebevrah svůj status bude lékařům hlásit. Proč to sem píši? To proto, že citovat literu zákona je fajn, děkujeme. K běžné praxi to má ale daleko.

MUDr. Ivo Procházka CSc.

Odpověděl: MUDr. Ivo Procházka CSc., 4. 3. 2019

Česká společnost AIDS pomoc vyvinula úsilí, aby tento stav změnila. Jedná se o zákon o ochraně veřejného zdraví.

Samozřejmě pacient by měl lékaře informovat o všech svých chorobách. Je to důležité z hlediska správného určení diagnózy a léčby. Ale pokud ze zákona není povinnost informovat lékaře třeba o své cukrovce, tak proč o HIV (a také HBV a HCV) infekci. Navíc je sporné, jak souvisí informování každého lékaře (tedy třeba psychiatra či lékaře, který posuzuje schopnost pracovat v určité profesi) s ochranou veřejného zdraví. Vždyť víme, že HIV pozitivní mohou vykonávat jakoukoli profesi (diskutabilní je snad jen práce operatéra a sálové sestry). Asi nejproblematičtější přístup k HIV pozitivním (a pacientům s chronickými hepatitidami) mají stomatologové. Bohužel snaha ČSAP narazila na odpor epidemiologů a ministerských úředníků (podporovali ji i někteří infekcionisté - HIV specialisté).

V případě nedodržení zákona hrozí finanční postih, nejedná se o trestný čin. Je tedy na každém, aby se sám rozhodl. Staří Římané měli úsloví Dura lex, sed lex (Přísný zákon, ale zákon). Na druhou stranu přibývá lékařů, pro které ošetření HIV pozitivního pacienta nepředstavuje žádný problém. Řada HIV specialistů je schopna svým pacientům takové kolegy doporučit.

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 159
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.