On-line poradna

Poukaz na vyšetření zraku 1. 4. 2022

Uživatel: Marek, Téma: Právní poradna v oblasti HIV a AIDS

Dobrý den, mám dotaz?Od doktora jsem dostal poukaz na vyšetření zraku.Na poukazu je uvedena moje diagnóza HIV poz.Chci se zeptat jestli je to ze zákona povinné,to tam uvádět.?Příjde my to zbytečné,při tomhle zákroku..díky za odpověď

Martin Černý

Odpověděl: Martin Černý, 14. 4. 2022

Dobrý den, Marku.

Informace o zdravotním stavu člověka je citlivý osobní údaj podle GDPR a podléhá tomu odpovídající ochraně. Daná ochrana je poskytována samotným GDPR i prostřednictvím dalších právních předpisů jako je Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Lékaři, ani ostatní zdravotnický personál obecně (až na zákonné výjimky) nesmějí Vaši diagnózu sdělovat dalším osobám.

Toto obecné pravidlo však neplatí vůči jiným lékařům, pokud je informace o Vašem zdravotním stavu potřebná pro poskytování zdravotní péče či léčby. I v takovém případě je ale lékař povinen dodržovat zásadu „minimalizace údajů“ (viz čl. 5 odst. 1 písm. c) GDPR), dle které může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Dle Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, musí tzv. žádanka obsahovat v případě vyžádání odborného vyšetření spočívajícího pouze a) v laboratorním vyšetření, či b) použití přístrojového vybavení minimálně informaci o:

  • požadovaných zdravotních službách a jejich odůvodnění, včetně naléhavosti jejich poskytnutí,
  • stručném zhodnocení údajů z anamnézy, pokud mají souvislost s požadovanými zdravotními službami,
  • rizikových faktorech vyšetření.

Pokud se pak jedná o vyžádání odborného vyšetření nespočívajícího pouze v laboratorním vyšetření, nebo použití přístrojového vybavení, musí žádanka dále obsahovat:

  • údaje o posledně zjištěném zdravotním stavu, včetně těch výsledků laboratorních a dalších pomocných vyšetření, které jsou podstatné pro poskytnutí vyžádaných zdravotních služeb,
  • údaje o dosavadní léčbě a reakci pacienta na ni,
  • pracovní diagnózu.

Z výše uvedeného pak lze uzavřít, že povinný minimální obsah žádanky bude záviset na povaze vyšetření, které je vyžadováno.

Dle mého názoru je informace o HIV+ na žádance k očnímu lékaři nadbytečná, a proto je v rozporu se zásadou "minimalizace údajů" dle GDPR. Doporučuji vyzvat lékaře k vyhotovení žádanky bez uvedení HIV+ statusu právě s tímto odůvodněním. To zejména i s ohledem na skutečnost, že HIV+ nemají povinnost sdělovat svůj status všem zaměstnancům poskytovatelů zdravotních služeb (kteří s danou žádankou přijdou do kontaktu), ale pouze doktorům, a to navíc pouze před samotným vyšetřením.

S ohledem na současnou legislativní úpravu a existenci informační povinnosti však nelze vyloučit, že lékař vystavení nové žádanky odmítne s odůvodněním, že se jedná o rizikový faktor, který musí sdělit. V případě sporu s lékařem nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz.

[Poznámka k informační povinnosti: Považuji za důležité také zmínit, že dle současné právní úpravy problematiky HIV má každý HIV pozitivní povinnost (dle § 53 odst. 1 písm. d) Zákona o ochraně veřejného zdraví) informovat každého lékaře ještě předtím, než jej začne vyšetřovat, případně léčit, případně pokud jej bude přijímat do ústavní péče (pobyt na lůžku v nemocnici atp.). Tato povinnost platí vůči všem lékařům, tedy i vůči očním lékařům.

Problematika informační povinnosti HIV pozitivních pacientů vůči lékařům je něco, čemu se ČSAP věnuje dlouhodobě. Se současným stavem bohužel nejsme spokojeni a snažíme se o jeho změnu.]

Obrázek č. 200
Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.