On-line poradna

Rezistence 7. 2. 2024

Uživatel: Vit, Téma: Poradna pro HIV+ a léčba HIV/AIDS

Dobrý den, četl jsem si informace o léčbě HIV a zajímalo by mne, pokud se člověk nakazí, zda-li je možné aby se nakazil multirezistentním typem vzhledem k léčbě antiretrovirotiky a tedy by pro něj žádná léčba nebyla již od začátku terapie nebo jen v omezené míře. Děkuji

MUDr. Ivo Procházka CSc.

Odpověděl: MUDr. Ivo Procházka CSc., 8. 2. 2024

Je možné se nakazit multiresistentním typem, ale je to vzácné a zpravidla vždy existuje nějaký protivirový lék, na který člověk resistentní není. Častější je vznik resistence při nepravidelném užívání léků. Za to někdy mohou pacienti, ale jindy výpadky v dodávkách léků (třeba při válečných konfliktech, přírodních katastrofách apod.

Celkový počet nových nákaz, kdy je zjištěna resistence, se v Evropě pohybuje v řádu několika procent. Je tedy logické, že se obvykle jedná o resistenci jen na jeden typ léku. Navíc existují tzv. záchranné léky, které se běžně nepodávají, a ty se nechávají pro těch několik málo případů mnohočetné resistence.

Dobrá zpráva je ta, že i vytvořená resistence může po čas ustoupit a resistentní typ viru je nahrazen pomnoženým tzv. divokým virem, tedy virem bez resistence.

Obrázek č. 239
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.